[GNOME] traducció de la documentació del GFloppy

gil forcada gilforcada a guifi.net
div maig 4 00:33:50 CEST 2007


fet!

El dl 30 de 04 del 2007 a les 17:26 +0200, en/na Xavier Conde Rueda va
escriure:
> #: C/gfloppy.xml:17(para)
> msgid "Floppy Formatter, also known as Gfloppy, formats floppy disks
> for use in Linux."
> msgstr "Formatador de disquets, també conegut com a Gfloppy, formata
> disquets per a utilitzar-los en Linux."
> 
> -- El <<Formatador de disquets>> ...
> 
> #: C/gfloppy.xml:162(para)
> msgid "<application>GFloppy</application> formats floppy disks for
> Linux. New floppy disks might need to be formatted before they can be
> used."
> msgstr "El <application>GFloppy</application> formata disquets per a
> Linux. Els disquets nous segurament s'han de formatar abans de
> poder-se utilitzar."
> 
> -- Hauríeu de formatar els disquets nous abans de fer-los servir
> 
> #: C/gfloppy.xml:218(para)
> msgid "GFloppy will destroy all files on your floppy disk. Do not
> format floppies containing files you wish to keep."
> msgstr "El GFloppy destruirà tots els fitxers del vostre disquet. No
> formateu disquets que contenen fitxers que voleu mantenir."
> 
> -- mantenir -> conservar
> 
> #: C/gfloppy.xml:228(para)
> msgid "Select your file system type. If you need to use your floppy
> under DOS or Windows, choose <guibutton>DOS (FAT)</guibutton>.
> Otherwise, choose <guibutton>Linux Native (ext2)</guibutton>. Linux
> Native cannot be read on most non-Linux machines."
> msgstr "Seleccioneu el tipus de sistema de fitxers. Si heu d'utilitzar
> el disquet a DOS o Windows, escolliu <guibutton>DOS (FAT)</guibutton>.
> Sinó, escolliu <guibutton>Natiu de Linux (ext2)</guibutton>. El format
> Natiu de Linux no es pot llegir en la majoria d'ordinadors que no
> siguin Linux."
> 
> -- Habitualment, només podreu llegir el format Natiu de Linux en
> ordinadors amb Linux.
> 
> #: C/gfloppy.xml:245(para)
> msgid "Quick format is fastest but does not check your floppy for bad
> \"blocks\". It just deletes the file table so your data is
> theoretically recoverable."
> msgstr "El formatat ràpid és ràpid però no comprova si hi ha «blocs»
> dolent en el disquet. Només suprimeix la taula de fitxers de manera
> que, en teoria, les vostres dades són recuperables."
> 
> -- blocs dolents
> -- Aquest formatat és més ràpid, però...
> 
> #: C/gfloppy.xml:253(para)
> msgid "Standard format is a low-level format, but it does not check
> bad blocks. Thus if you have a faulty floppy it will fail to format."
> msgstr "El formatat estàndard és un format de nivell baix, però no
> comprova si hi ha blocs dolents. De manera que si teniu un disquet
> espatllat no es formatarà bé."
> 
> -- baix nivell
> 
> #: C/gfloppy.xml:261(para)
> msgid "Thorough format checks floppy for bad blocks and low-level format it."
> msgstr "El formatat exhaustiu comprova que el disquet no tingui blocs
> dolents i el formata a nivell baix."
> 
> -- baix nivell
> 
> #: C/gfloppy.xml:301(para)
> msgid "When no floppy disk is inserted, GFloppy displays a dialog
> informing you that there's no media to be formated."
> msgstr "Quan no hi ha inserit cap disquet, el GFloppy mostra un diàleg
> informant de que no hi ha cap medi a formatar."
> 
> -- Quan no hi hagi cap disquet inserit, el GFloppy mostrarà un diàleg ...
> 
> #: C/gfloppy.xml:305(para)
> msgid "If your disk is write protected, GFloppy will warn you as well.
> To un-write protect your floppy, eject it and turn it over. Standard
> 3.5 inch floppies have a small black tab in the upper-left corner.
> Slide it down so it covers the hole. If the floppy does not have a
> black tab, it is permanently write protected."
> msgstr "El GFloppy també us avisarà si el vostre disquet està protegit
> contra escriptura. Per desprotegir-lo, extreieu-lo i gireu-lo. Els
> disquets estàndards de 3,5 polzades tenen una pestanya petita en la
> cantonada de dalt a l'esquerra. Baixeu-la de manera que tapi el forat.
> Si el disquet no té una pestanya negre, és que està protegit contra
> escriptura permanentment."
> 
> extreieu -> extraieu
> 
> El 26/04/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> > bones,
> >
> > deia que no la faria, però al final l'he fet, així que si algú se la vol
> > mirar ...
> >
> > salut!
> > --
> > gil forcada
> >
> > guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> > guifi.net - a non-stopping free network
> > bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
> >
> > _______________________________________________
> > GNOME mailing list
> > GNOME a llistes.softcatala.org
> > http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
> >
> >
> >
> 
> 
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
-- 
gil forcada

guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
guifi.net - a non-stopping free network
bloc: http://klix.sytes.net/wordpress
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gfloppy.help.HEAD.ca.po.bz2
Type: application/x-bzip
Size: 6020 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070504/013fd413/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME