[GNOME] Actualització de l'F-Sport

Jordi Mas jmas a softcatala.org
dis jun 2 09:09:22 CEST 2007


Hola Gil,

Coi, la primera a la front. El programa es diu F-Spot :)

En/na gil forcada ha escrit:
> alguns suggeriments i/o correccions:
> 
> +msgid "The required addin '{0}' is disabled."
> +msgstr "El complement necessari '{0}' està inhabilitat."
> 
> +msgid "The required addin '{0}' is not installed."
> +msgstr "El complement necessari '{0}' no està instal·lat."
> 
> -- potser millor amb «» ?

Cert, a més és el que ja estic usant a la resta de l'aplicació.

> +msgid "Export to CD..."
> +msgstr "Exporta-ho al CD..."
> 
> -- «a un CD» ?

Millor. Cert

> +msgid "Done Sending Photos"
> +msgstr "S'han enviat les fotografies"
> 
> -- jo hi afegiria "Ja s'han ...."

Fet.

> 
> +msgid "Error While Transferring"
> +msgstr "S'ha produït un error mentre s'estava transferint"
> 
> -- el missatge el diu al final del procés (la Sílvia si ha trobat algun
> cop) per tan proposaria canviar-ho a ".. un error durant la
> transferència"
> 
> +msgid "Error: Error while transferring; Aborting"
> +msgstr ""
> +"Error: s'ha produït un error mentre s'estava transferint; s'està
> interrompent"
> 
> -- si vols canviar l'anterior, per coherència també ho hauries de fer
> aquí

Sí, he fet els dos. A més he canviat el avotar per interrompre.

> 
> +msgid ""
> +"The tag \"{0}\" is not applied to any photos. Try adding\n"
> +"the tag to some photos or selecting a different tag in the\n"
> +"F-Spot preference dialog."
> +msgstr ""
> +"L'etiqueta «{0}» no està aplicada a cap fotografia. Proveu d'afegir\n"
> +"l'etiqueta a algunes fotografies o de seleccionar una etiqueta
> diferent\n"
> +"al diàleg de preferències de l'F-Spot."
> 
> -- ... diferent en el diàleg de preferències ... ← m'agrada més així

Fet.

> 
> +msgid ""
> +"The tag F-Spot is looking for does not exist. Try\n"
> +"selecting a different tag in the F-Spot preference\n"
> +"dialog."
> +msgstr ""
> +"L'etiqueta que F-Spot està cercant no existeix. Proveu-ho\n"
> +"de seleccionar un altra etiqueta al diàleg preferències de"
> +"l'F-Spot."
> 
> -- jo canviaria l'ordre en la primera frase "No existeix
> l'etiqueta ...." i s'hauria de treure el «-ho» de Proveu-ho

OK la part de l'ho.

> +#: ../src/ImportCommand.cs:28 ../src/SingleView.cs:321
> +msgid "Select Folder"
> +msgstr "Seleccioneu la carpeta"
> 
> -- una carpeta ?

Fet.

> -- no t'hauria de donar un error l'intool aquí? tens dos msgstr

No dóna cap error. Fixa't que el que vaig fer va ser arreglar-ho.

> +msgid "Error while creating Album"
> +msgstr "S'ha produït un error en crear un àlbum"
> 
> -- no seria «l'àlbum» ja que en aquest cas sí que es un àlbum en
> concret, perquè l'estàs creant

D'acord.

> +#: ../src/TimeDialog.cs:130 ../src/f-spot.glade.h:201
> +#, csharp-format
> +msgid "Shift all photos by {0}"
> +msgstr "Canvia totes les fotografies per {0}"
> 
> -- així a primera vista si el fitxer de codi font és TimeDialog suposo
> que el «Shift» es refereix a desplaçar (en el temps)

D'acord. No he aconseguit obtenir el diàleg per això.

> +msgid "<b>Photos to Burn</b>"
> +msgstr "<b>Fotografies per a enregistrar</b>"
> 
> -- per a gravar ?

Jo crec que queda més clar enregistrar. A més així surt a la memòria de
traducció.

> +#: ../src/f-spot.glade.h:52
> +msgid ""
> +"<small><i>Enable this option to store tags and descriptions inside \n"
> +"supported image formats.</i></small>"
> +msgstr ""
> +"<small><i>Habiliteu aquesta opció per desar les etiquetes i els "
> +"descriptors \n"
> +"juntament amb les imatges de format implementat.</i></small>"
> 
> -- ..aquesta opció per a desar ... (falta la «a»)
> -- descripcions a dins de les imatges (enlloc de «descriptors juntament
> amb»)

D'acord.

> 
> +"<small><i>Enable this to allow interpolation on zoomed images. You
> should'nt "
> +"disable this for viewing photos, but disabling the interpolation could
> be "
> +"usefull in icon design.</i></small>"
> +msgstr ""
> +"<small><i>Habiliteu per permetre la interpolació en imatges ampliades.
> No hauríeu  "
> +"d'inhabilitar-la per visualitzar fotografies. Inhabilitar la
> interpolació pot ser "
> +"útil en dissenyar icones.</i></small>"
> 
> -- Habiliteu-ho ? i llavors seria «d'inhabilitar-ho»
> -- per no repetir tant el inhabilitar et proposaria alguna cosa a
> l'estil (he canviat altres coses apart del inhabilitar):
> «No hauríeu d'inhabilitar-ho per a visualitzar fotografies, en canvi pot
> ser útil fer-ho en el disseny d'icones»

Perfecte. Fet.

> -- «Teniu bloquejat el compte de Google» ?
> 
> +#
> +#: ../src/f-spot.glade.h:77
> +msgid "Attach Tags:"
> +msgstr "Adjunta les etiquetes"
> 
> -- falten els 2 punts

Fet.

> +#: ../src/f-spot.glade.h:121
> +msgid ""
> +"F-Spot needs your authorization in order to upload photos to your {0}
> "
> +"account. Press the \"Authorize\" button to open a web browser and give
> F-"
> +"Spot the authorization. "
> +msgstr ""
> +"Heu d'autoritzar l'F-Spot a pujar les fotografies al vostre compte de
> {0}. "
> +"Premeu el botó «Autoritza» per obrir el navegador i autoritzar
> l'F-Spot."
> 
> -- per a

Fet

> 
> +#: ../src/f-spot.glade.h:156
> +#
> +msgid "Number of photos in selected rolls :"
> +msgstr "Nombre de fotografies al rodets seleccionats :"
> 
> -- al

Deixo "als"

> +msgid "Please verify that the settings for this gallery are correct."
> +msgstr "Verifiqueu que els paràmetres d'aquesta galeria siguin
> correctes."
> 
> -- simplement «Verifiqueu els paràmetres d'aquesta galeria» ?

M'agrada més com està ara.

> +msgid "Select Photos to Copy From Camera..."
> +msgstr "Seleccioneu els fitxers de la càmera que s'han de copiar..."
> 
> -- «Seleccioneu les fotografies que s'han de copiar de la càmera» ?

OK

> +msgid "Show all photos."
> +msgstr "Mostra totes les fotografies"
> 
> -- falta el punt final

Ok

> +msgid "Space all photos by"
> +msgstr "Espaia les fotografies"
> 
> -- faltaria un «per» al final, crec

Ok

> +#: ../src/f-spot.glade.h:211
> +msgid ""
> +"Specify if an original size picture should be rotated or not. Smaller
> sizes "
> +"are automatically rotated."
> +msgstr ""
> +"Indiqueu si les fotografies de mida original s'han de girar o no. Les
> de "
> +"mida més petita es giren automàticament"
> 
> -- el punt final

OK


> +#: ../src/f-spot.glade.h:225
> +msgid "Visible to Family"
> +msgstr "Visible a la família"
> +
> +#: ../src/f-spot.glade.h:226
> +msgid "Visible to Friends"
> +msgstr "Visible als amics"
> 
> -- per la/els ?

Sí, molt millor.

> +msgid "_Scale photos to no larger than: "
> +msgstr "_Escala les fotografies a no més de:"
> 
> -- falta un espai al final
> 

OK

> +msgid "dialog1"
> +msgstr "dialog1"
> 
> -- diàleg ?

OK

> 
> +#~ msgid "The tag \"{0}\" is not applied to any photos. Try adding"
> +#~ msgstr "The tag \"{0}\" is not applied to any photos. Try adding"
> 
> -- la traducció està en anglés

Les últimes frases que feies referència estan comentades.

Tens la versió final a: http://cia.vc/stats/author/jmas/.message/121e0

Atentament,

-- 

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/Més informació sobre la llista de correu GNOME