Re: [GNOME] Documentació gnome-netstatus

David Planella david.planella a googlemail.com
dic jul 11 19:33:00 CEST 2007


Bones,

#: C/gnome-netstatus.xml:2(para)
msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL),
Version 1.1 or any later version published by the Free Software
Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no
Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink
type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file
COPYING-DOCS distributed with this manual."
msgstr "Teniu permís per a copiar, distribuir i/o modificar aquest
document, sota els termes de la Llicència de documentació lliure GNU
(GFDL), versió 1.1 o qualsevol versió publicada posteriorment per la
Free Software Foundation, sense seccions invariants, sense texts de
portada i sense texts de contraportada. Podeu trobar una còpia de la
GFDL en aquest <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">enllaç</ulink> o
en el fitxer COPYING-DOCS distribuït amb aquest manual."

-- no hauria de ser «textos» en lloc de «texts»?

#: C/gnome-netstatus.xml:81(para)
msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the
<application>Network Monitor</application> applet or this manual,
follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\"
type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
msgstr "Per a informar d'un error o fer algun suggeriment sobre la
miniaplicació <application>Monitor de la xarxa</application> o
d'aquest manual, seguiu les indicacions en la <ulink
url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Pàgina de comentaris del
GNOME</ulink>."

-- «indicacions a la» o bé «indicacions de la» en aquest cas

#: C/gnome-netstatus.xml:88(para)
msgid "The Network Monitor enables you to monitor the network traffic
for a particular interface."
msgstr "El Monitor de la xarxa us permet visualitzar el tràfic de la
xarxa d'una interfície particular."

-- «determinada» o «concreta» en lloc de «particular».

#: C/gnome-netstatus.xml:179(phrase)
msgid "Shows icon for transmitting."
msgstr "Mostra la icona de que s'està enviant."

#: C/gnome-netstatus.xml:197(phrase)
msgid "Shows icon for receiving."
msgstr "Mostra la icona de que s'està rebent."

#: C/gnome-netstatus.xml:215(phrase)
msgid "Shows icon for transmitting and receiving."
msgstr "Mostra la icona de que s'està enviant i rebent."

-- «de que» és incorrecte
-- això ja ho va comentar en Xavier en la primera correcció.
-- com a alternativa als seus suggeriments, jo simplement traduiria
«for receiving» per «de recepció» i «for transmitting» per «de
transmissió»

Bona feina!

Salut,
David.


Més informació sobre la llista de correu GNOME