[GNOME] gimmie per revisar

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
div ago 24 10:34:34 CEST 2007


Hola Francesc,

El 23/08/07, Francesc Vilches <francesc.vilches a gmail.com> ha escrit:
> El segon al que m'havia compromès.

 "PO-Revision-Date: 2007-03-19 08:29+0100\n"

-- has d'actualitzar la data

 #: ../data/gimmie.schemas.in.h:2
 msgid "Click policy"
-msgstr ""
+msgstr "Política de pulsació"

-- del clic

 #: ../data/gimmie.schemas.in.h:3
 msgid ""
@@ -31,48 +32,54 @@
 "activates with a double click, and \"nautilus\" to follow Nautilus' click "
 "policy."
 msgstr ""
+"Determina cóm manegar els clicks dels elements a Gimmie. Les
següents opcions son "
+"suportades: \"sencilla\" activa elements amb un senzill click, \"doble\" "
+"les activa amb un doble click, i \"nautilus\" per seguir les
polítiques de click "
+"de Nautilus."

-- Determina com gestionar els clics...
-- son suportades: són disponibles (l'ús de suportar no és correcte),
-- "single", "double" i "nautilus" no s'han de traduir perquè són els
valors de les claus de registre, i aquests valors no es tradueixen.
-- política de clicks-> clics

#: ../data/gimmie.schemas.in.h:4
msgid "Display \"Computer\" topic"
msgstr "Mostrar el tema \"equip\""

-- computer -> Ordinador

#: ../data/gimmie.schemas.in.h:9
msgid ""
"Each topic in Gimmie has an associated color. This key determines if the "
"color is displayed in panel buttons."
msgstr ""
"Cada topic a Gimmie té un color associat. Aquesta clau determina si el "
"color és mostrat al panell de botons."

-- si el color és mostrat -> si es mostra el color

#: ../data/gimmie.schemas.in.h:14
msgid ""
"Set how this applet's buttons are displayed. The following options are "
"supported: \"icons\" to show only Topic icons, \"text\" to show only Topic "
"names, and \"both\" to include both."
msgstr ""
"Mostra com es mostraran els botons de la miniaplicació. Les següents
opcions son "
"suportades: \"icones\" per mostrar nomes icones Topic, \"text\" per
mostrar només "
" noms de Topic, i \"ambdues\" per incloure ambues."

-- Estableix com es mostraran...
-- son suportades: són disponibles
-- icons, text, both no es tradueixen
-- ambues -> ambdues

#: ../data/GNOME_GimmieApplet.xml.h:2
msgid "_Preferences"
msgstr "_Preferencies"

-- Preferències

#: ../gimmie/gimmie_applications.py:367
msgid "Show Desktop"
msgstr "Mostra Escriptori"

-- Mostra l'escriptori
-- Les regles de capitalització en català són diferents a les de
l'anglés, per això és escriptori i no Escriptori. En general, a les
traduccions fem servir les mateixes regles que en l'escriptura normal
(majúscula despres de punt o si és nom propi).

 #: ../gimmie/gimmie_computer.py:621
 msgid "Change the network location"
-msgstr ""
+msgstr "Canvia la localitzció de la xarxa"

-- localització o ubicació

 #: ../gimmie/gimmie_computer.py:688
 msgid "Preferences & Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Preferències i Administració"

-- Administració -> administració

 #: ../gimmie/gimmie_documents.py:411
 msgid "Open the deleted files trashcan"
-msgstr ""
+msgstr "Obre els arxius borrats de la paperera"

-- file -> fitxer
-- arxiu: ho fem servir per referirnos a fitxers que contenten fitxers
(arxiu zip, arxiu rar...)

 #: ../gimmie/gimmie_prefs.py:38
 msgid "Topic _button labels:"
-msgstr ""
+msgstr "Etiquetes dels _botons de tema"

-- dos punts

Bona feina! Siusplau, envia la traducció corregida ben aviat.

-- 
Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu GNOME