Re: [GNOME] Traducció del gnome-power-manager

David Planella david.planella a googlemail.com
dim ago 7 19:18:42 CEST 2007


Bones Gil,

Gràcies de nou per les correccions i comentaris.

El 07/08/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> algunes coses:
>
> #: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
> -#, fuzzy
> msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
> msgstr "Ajusta la brillantor de la pantalla de l'ordinador portàtil."
>
>
> -- diria que sobre el «l'ordinador»
>

Em vaig basar en el que diu el recull: laptop->ordinador portàtil.
«Portàtil» a seques només ho he utilitzat per a les cadenes on l'espai
era crític.

> #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
> -#, fuzzy
> msgid ""
> "If a notification message should be displayed after suspend or
> hibernate "
> "failed."
> msgstr ""
> -"Si s'ha de mostrar una notificació si no es pot aturar temporalment o
> "
> -"hibernar."
> +"Si s'ha de mostrar una notificació després que l'aturada temporal o la
> hibernació hagin fallat."
>
> -- si s'hauria .... després que hagi fallat l'aturada .... ?
> (si ho canvies n'hi ha d'altres que comencen igual)
>

Crec que ho deixaré igual, ja que les dues opcions són correctes. Em
sona més natural utilitzar el present (en aquest cas) que no pas el
condicional com a l'original, però és qüestió de gustos.

> #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
> msgid ""
> "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
> "turn this off for debugging."
> -msgstr ""
> +msgstr "Indica si s'ha d'utilitzar el perfil après per a calcular el
> temps restant. Activeu-ho només si esteu depurant l'aplicació."
>
> -- la traducció no és incorrecte?
>

No sé a què et refereixes. Quina part és incorrecta?

>
> +# FIXME: s'hauria d'enviar un informe d'error. La cadena original fa pena... (dpm)
>
> -- no afegeixis FIXME informa-ho al bugzilla!
>

Tal com diu clarament el FIXME, el vaig afegir per no oblidar-me
d'enviar l'error!

> msgid ""
> "If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
> "battery power and by ambient light sensors."
> msgstr ""
> -"Indica si s'ha de modificar la brillantor de la pantalla en commutar de la "
> -"xarxa elèctrica a bateria i a l'inrevés."
> +"Indica es pot de modificar la brillantor de la pantalla en commutar de la "
> +"xarxa elèctrica a bateria i a l'inrevés, i per sensors de llum natural."
>
> -- l'inici està malament: "Indica si es pot" en tot cas
>

Sí, tens raó. Ho he canviat a «Indica si es pot».

> +# FIXME: les dues cadenes només difereixen en el punt. S'hauria d'enviar
> un informe d'error
>
> d'aquest tipus de cadenes n'hi ha la tira
>
> +# FIXME: un altre original certament ambigu (dpm)
>
> pensa que també la majoria són schemas, o sigui que si no vas al gconf no
> les veuràs pas, tot i així col·lecciona totes les errades d'ambigüitat o
> poca claredat i envia-ho com un plec de suggeriments o queixes, al cap i a
> la fi el text que es mostra (de cara a l'usuari) és molt més important que
> no pas el que pot fer o deixar de fer (per exemple si està mal traduït o
> mal explicat de poc et servirà un programa si no sabràs com has de fer les
> coses)
>

Com he dit abans, aquests FIXME els escric per recordar-me de
comentar-ho a upstream ;).

> msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
> -msgstr ""
> +msgstr "Bloca l'anell de claus en entrar en el mode de baix consum"
>
> -- l'anell de claus del GNOME
>

Fet!

> msgid "Notify on a sleep failure"
> -msgstr "Notifica en una situació de baix nivell d'energia"
> +msgstr "Notifica en una fallada del mode de baix consum"
>
> -- n'estàs segur que aquesta és la traducció?
>

No acabo de veure què vols dir.

>
> #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
> msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
> -msgstr ""
> +msgstr "L'interval de temps entre sondejos dels sensors de llum natural"
>
> -- no seria més aviat "L'interval de temps en el que es sondejarà els sensors ...
> (i més o menys pel mateix estil en la següent)
>

Crec que tant l'«interval de temps entre sondejos» i «l'interval de
temps en què es sondejaran els sensors» són vàlids, venen a dir el
mateix. No ho he canviat.

> #: ../src/gpm-engine.c:307
> -#, fuzzy
> msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
> -msgstr "La bateria s'ha descarregat %imWh durant l'aturada temporal"
> +msgstr "Es desconeix actualment el temps de descàrrega de la bateria\n"
>
> -- vols dir que fa falta l'«actualment» tan en aquesta com en la següent ?
>

Sí, jo també estava pensant si l'hi hauria d'afegir o no. Al final li
vaig posar perquè vaig pensar que indicaria millor que en aquests
moments no es pot determinar l'estat, però que és possible que en un
altre moment se'l pugui determinar.

Al final he tret l'«actualment» com suggeries.

> +# FIXME: msgid erroni
> #: ../src/gpm-main.c:162
> -#, fuzzy
> msgid "Exit after a the manager has loaded (for debugging)"
>
> -- això s'hauria d'informar com a bug crític ... no hi poden haver cadenes
> mal escrites! una cosa és que s'entengui o es deixi d'entendre més o menys bé
> una cadena i l'altra és que directament hi hagi errades
>

Ja n'informaré, però de totes maneres no com a crític. El
desenvolupador del g-p-m és un crack, però a vegades la gramàtica no
és el seu fort. En el 2.18 ja vaig enviar-ne un parell.

>
> #: ../src/gpm-manager.c:338
> -#, fuzzy
> msgid "Suspend is not available on this computer."
> -msgstr "Atura l'ordinador temporalment"
> +msgstr "Aquest ordinador no implementa l'aturada temporal."
>
> #: ../src/gpm-manager.c:389
> msgid "Hibernate is not available on this computer."
> -msgstr ""
> +msgstr "Aquest ordinador no implementa la hibernació."
>
> -- aquest cas el veig molt clar com que és un «no permet» més que no
> implementa, o fins i tot encara millor amb "no pot fer" (pensa en els ordinadors
> de sobretaula, no es que no estigui implementada l'aturada temporal, sinó que per
> hardware no poden fer-ho)
>

D'acord, em sembla bé. Ho canvio a «no permet», que serà més entenedor
per a l'usuari.

Canviant de tema però (si no m'equivoco, que ja podria ser), el fet
que certs ordinadors de sobretaula no puguin aturar temporalment és
degut al fet que la BIOS no implementa la funció (i que ara per ara el
kernel només pot aturar temporalment utilitzant aquestes funcions).

> msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
> msgstr ""
> -"La vostra bateria disposa de <b>%s</b> de vida (%d%%). Connecteu l'ordinador "
> -"a la xarxa elèctrica per a evitar perdre dades."
> +"La vostra bateria disposa de <b>%s</b> de vida (%d%%)"
>
> msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
> msgstr ""
> -"El vostre SAI disposa de <b>%s</b> de vida (%d%%). Connecteu l'ordinador a "
> -"la xarxa elèctrica per a evitar perdre dades."
> +"El vostre SAI disposa de <b>%s</b> de vida (%d%%)"
>
> -- aquí te n'has menjat un tros de traducció :)
> (n'hi ha alguna més una mica més avall)
>

Crec que ja és correcte. Fixa't que a l'original van treure la part de
connectar-se a la xarxa elèctrica, per això me la vaig carregar també
a la traducció. És això el que comentaves, no?

> #: ../src/gpm-manager.c:1429
> #, c-format
> msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
> -msgstr ""
> +msgstr "Aquest ordinador hibernarà en %s si no es connecta a la xarxa elèctrica."
>
> -- i les semblants es podria posar: hibernarà d'aquí %s si no ...
>

D'acord, fet.

> "correctly.\n"
> "Please contact your computer administrator."
> msgstr ""
> +"La configuració per defecte del gestor d'energia no ha estat instal·lada correctament.\n"
> +"Hauríeu de contactar l'administrador de l'ordinador."
>
> -- ja es correcte això?
>

A què et refereixes?

> -#, fuzzy
> msgid "Inhibit warning!"
> -msgstr "InhabilitacióManual"
> +msgstr "Avís d'inhabilitació"
>
> -- inhibició deus voler dir :)
>

Vaig decidir traduir totes les miniaplicacions «inhibit» com a d'«inhabilitació»

> #: ../src/gpm-notify.c:544
> -#, fuzzy
> msgid "Sleep Problem"
> -msgstr "Hi ha hagut un problema en aturar temporalment"
> +msgstr "Hi ha hagut un problema en passar al mode de baix consum"
>
> -- s'ha produït ... ?
>

D'acord, fet.

> #: ../src/gpm-cell.c:510
> msgid "Lithium ion"
> -msgstr "Ió i liti"
> +msgstr "Ió liti"
>
> -- Ió de liti ?
>

Segons el termcat és ió liti.

Adjunto de nou el fitxer amb les correccions.

Salut,
David.
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnome-power-manager.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 29640 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/gnome/attachments/20070807/973f1169/attachment-0001.bin>


Més informació sobre la llista de correu GNOME