Re: [GNOME] traducció del deskbar applet

David Planella david.planella a googlemail.com
dll ago 6 20:21:09 CEST 2007


Bones,

#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:2
msgid ""
"If enabled it will clear the entry after a search result has been selected"
msgstr ""
"Si s'habilita es netejarà l'entrada després de que s'hagi seleccionat un "
"resultat de la cerca"

-- el «de» sobra!

#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:9
msgid ""
"The time in miliseconds between a keystroke in the search entry and the "
"actual search being performed"
msgstr ""
"El temps, en mil·lisegons, entre prémer una tecla en l'entrada de cerca i "
"que es faci la cerca actual"

-- «i l'inici de la cerca actual» en lloc de «que es faci [...]»

#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:11
msgid ""
"Whether to show only the preferred search engine, rather than all available "
"engines. This only affects Mozilla-based web browsers such as Firefox."
msgstr ""
"Si s'ha de mostrar només els motors de cerca preferits, i no pas tots els "
"motors disponibles. Això només afecta els navegadors web basats en "
"el Mozilla com el Firefox."

-- s'han

#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
#: ../deskbar/BrowserMatch.py:101
#, python-format
msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
msgstr "Cerca a <b>%(name)s</b> per a <i>%(text)s</i>"

-- "Cerca <i>%(text)s</i> a <b>%(name)s</b>" ?

#: ../deskbar/gtkexcepthook.py:15
msgid ""
"It probably isn't fatal, but should be reported to the developers "
"nonetheless. The program may behave erratically from now on."
msgstr ""
"Segurament no és fatal, tanmateix, seria bo que n'informéssiu als "
"desenvolupadors. El programa pot funcionar erràticament a partir d'ara."

-- «Segurament no és fatal. Tanmateix, seria bo que n'informéssiu els
desenvolupadors. Pot ser que el programa funcioni erràticament a
partir d'ara.»

#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:25
msgid ""
"The Beagle daemon does not appear to be running.\n"
" You need to start it to use the Beagle Live handler."
msgstr ""
"No sembla que el dimoni Beagle estigui funcionant.\n"
" Hauríeu d'iniciar-lo per a poder utilitzar el gestor del Beagle Live."

-- Sembla ser que el dimoni del Beagle no s'està executant

#: ../deskbar/handlers/evolution.py:21
msgid "Mail (Address Book)"
msgstr "Correu (Llibreta d'adreces)"

-- llibreta en minúscula?

#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:11
msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
msgstr "Sortir, aturar, reiniciar, aturar temporalment, i accions semblants."

-- jo potser faria servir noms en lloc de verbs: sortida, aturada, reinici...

#: ../deskbar/handlers/programs.py:110
#, python-format
msgid "Search for file names like %s"
msgstr "Cerca per noms de fitxer semblants a %s"

-- el «per» sobra. «Search for» és «Cerca»

#: ../deskbar/handlers/recent.py:15
msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
msgstr ""
"Aquest gestor requereix una versió de GTK més recent (2.9.0 o superior)."

-- del

#: ../deskbar/handlers/web_address.py:13
msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
msgstr ""
"Obriu pàgines web i envieu correus electrònics escrivint-ne l'adreça completa"

-- escrivint una adreça completa?

#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:16
msgid "Yahoo! Search"
msgstr "Cerca a Yahoo!"

-- al? (per ser consistent amb la cadena següent del fitxer)

#: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:112
msgid "New accelerator..."
msgstr "Nou accelerador..."

-- Accelerador nou...

#: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:131
msgid ""
"The update is being downloaded from the internet. Please wait until the "
"update is complete"
msgstr ""
"S'està descarregant l'actualització des d'Internet. Espereu fins que s'hagi "
"acabat l'actualització"

#: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:156
msgid ""
"The handler is being downloaded from the internet. Please wait until the "
"installation is complete"
msgstr ""
"S'està descarregant el gestor des d'Internet. Espereu fins que s'hagi acabat "
"la instal·lació"

#: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:157
msgid "Downloading"
msgstr "S'està descarregant"

-- baixant, en tots tres casos.

Molt bona feina!

Salut,
David.


El 04/08/07, gil forcada <gilforcada a guifi.net> ha escrit:
> bones,
>
> aquí va la segona traducció de la interfície gràfica :)
>
> (envio diff i po)
>
> ja direu el què
>
> salut!
> --
> gil forcada
>
> [ca] guifi.net - una xarxa lliure que no para de créixer
> [en] guifi.net - a non-stopping free network
> bloc: http://gil.badall.net
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME