Re: [GNOME] Traducció del gimp 2.3

David Planella david.planella a googlemail.com
diu abr 29 13:13:24 CEST 2007


Bones Joaquim,

aquí tens les meves correcions i suggeriments:

 msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
-msgstr ""
-"No s'ha definit cap intèrpret d'ordres, per defecte s'utilitzarà '%s'.\n"
+msgstr "No s'ha definit cap intèrpret d'ordres, per defecte
s'utilitzarà '%s'.\n"

-- «%s»

 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
 msgstr "Depura en cas d'acabament (never|query|always)"

-- "fallada" en lloc d'"acabament"

 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
-msgstr ""
-"Sortida del GIMP. Podeu minimitzar aquesta finestra, però no la podeu tancar."
+msgstr "Sortida del GIMP. Podeu minimitzar aquesta finestra, però no
la podeu tancar."

-- però no l'hauríeu de tancar?

 msgid "Another GIMP instance is already running."
-msgstr "Ja hi ha una altra instància del GIMP corrent"
+msgstr "Ja hi ha una altra instància del GIMP corrent."

-- "corrent" és incorrecte.
-- "Ja s'està executant una altra instància del GIMP."

-msgid ""
-"Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
+msgid "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete
it on disk?"
 msgstr "Esteu segur que voleu suprimir '%s' de la llista i del disc?"

-- «%s»

 msgid "Open a dock containing miscellaneous dialogs"
-msgstr ""
+msgstr "Mostra un plafó amb diversos diàlegs"

-- El recull recomana traduir "dock" com a "acoblador".

 msgid "Open the display navigation dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de degradat"
+msgstr "Mostra el diàleg denavegació per la pantalla"

-- Falta un espai entre "de" i "navegació".

 msgid "Open the pointer information dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de tipus de lletra"
+msgstr "Mostra el diàleg d'informació sobre el cursor"

-- "punter" en lloc de "cursor"

 msgid "Open the sample points dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de tipus de lletra"
+msgstr "Mostra el diàleg dels punts de mostra"

-- "mostratge" o "mostreig" en lloc de "mostra"

 msgid "Open the brushes dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de pinzell "
+msgstr "Mostra el diàleg de pinzells"

 msgid "Open the patterns dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de patró"
+msgstr "Mostra el diàleg de patrons"

 msgid "Open the gradients dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de degradat"
+msgstr "Mostra el diàleg de degradats"

-- dels

 msgid "Open the palettes dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de paleta"
+msgstr "Mostra el diàleg de paletes"

-- de les

 msgid "Open the fonts dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de tipus de lletra"
+msgstr "Mostra el diàleg de tipus de lletra"

-- dels tipus de lletra

 msgid "Open the tools dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de tipus de lletra"
+msgstr "Mostra el diàleg d'eines"

-- de les

 msgid "Open the error console"
-msgstr "Buida la consola d'errors"
+msgstr "Mostra el diàleg de la consola d'errors"

-- Obre la consola d'errors

 msgid "Redo the last operation that was undone, skipping visibility changes"
-msgstr ""
-"Refà l'última operació desfeta, saltant-se els canvis en la visibilitat"
+msgstr "Refà l'última operació desfeta, saltant-se els canvis en la
visibilitat"

-- "ometent" en lloc de "saltant-se"

 msgid "Modify paint mode and opacity of the last pixel manipulation"
-msgstr ""
+msgstr "Modifica la forma de pintar i l'opacitat de la última
manipulació de píxels"

-- l'última

 msgid "Open an image file as layers"
-msgstr "Obre una imatge com a capes"
+msgstr "Afegeix les capes de la imatge del fitxer a la imatge actual"

-- Obre un fitxer d'imatge com a capa
-- Crec que la traducció original "Afegeix les capes..." ja és
correcta, però massa complicada (almenys per a mi, que vaig haver-la
de llegir un parell de cops abans d'entendre què fa aquesta opció)

 msgid "Open _Location..."
 msgstr "Obre _ubicació..."

-- una _ubicació...

 msgid "Save this image and close its window"
-msgstr "Tanca aquesta finestra"
+msgstr "Desa aquesta imatge i tanca la finestra"

-- "tanca'n la finestra"? o bé "tanca la seva finestra"?

 msgid "Open the GIMP user manual"
-msgstr ""
+msgstr "Obre el manual d'usuari del GIMP"

-- de l'usuari?

 msgid "Add a mask that allows non-destructive editing of transparency"
-msgstr ""
-"Afegeix una màscara que permeti editar la transparència sense destruir res"
+msgstr "Afegeix una màscara que permeti editar la transparència sense
destruir res"

-- que permeti l'edició no destructiva de la transparència?

 msgid "Replace the selection with the layer mask"
-msgstr ""
-"Converteix la màscara de la capa en una selecció, substituint la que hi havia"
+msgstr "Converteix la màscara de la capa en una selecció, substituint
la que hi havia"

-- Reemplaça la selecció amb la màscara de la capa?

 msgid "Replace the selection with the text layer's outline"
-msgstr ""
-"Converteix la capa de text en una selecció, substituint la que hi havia"
+msgstr "Converteix la capa de text en una selecció, substituint la
que hi havia"

-- Reemplaça la selecció amb el contorn de la capa de text?

-msgid ""
-"Are you sure you want to delete template '%s' from the list and from disk?"
-msgstr ""
-"Esteu segur que voleu suprimir la plantilla '%s' de la llista i del disc?"
+msgid "Are you sure you want to delete template '%s' from the list
and from disk?"
+msgstr "Esteu segur que voleu suprimir la plantilla '%s' de la llista
i del disc?"

-- «%s»

 msgid "Show Sample Points"
 msgstr "Mostra els punts de mostra"

 msgid "Display the image's color sample points"
-msgstr ""
+msgstr "Mostra els punts de mostra de color de la imatge"

-- "mostratge" o "mostreig" en lloc de "mostra"

 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Recupera el color d'emplanament definit en les preferències"

-- emplenament. O potser "separació" seria millor en aquest cas?

-msgid ""
-"Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256 colors) displays."
+msgid "Install a private colormap; might be useful on 8-bit (256
colors) displays."
 msgstr ""
 "Instal·leu un mapa de colors personal; pot ser útil en visualitzacions de 8-"
 "bits (256 colors)."

-- el guionet a 8-bits sobra

 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
-msgstr ""
-"Quants fitxers d'imatge recentment oberts es mantenen al menú 'Fitxers'."
+msgstr "Quants fitxers d'imatge recentment oberts es mantenen al menú
'Fitxers'."

-- oberts recentment?
-- el menú és «Fitxer» en singular.

 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
-msgstr ""
-"Permet al GIMP que intenti restaurar la darrera sessió desada a cada inici."
+msgstr "Permet al GIMP que intenti restaurar la darrera sessió desada
a cada inici."

-- "intentar" en lloc de "que intenti"?
-- Suggeriment: "Permet que en iniciar el GIMP s'intenti restaurar la
darrera sessió desada."

 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
-msgstr ""
-"Mostra un ajuda contextual quan el ratolí passi per sobre d'un element."
+msgstr "Mostra un ajuda contextual quan el ratolí passi per sobre
d'un element."

-- "un" sobra

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una amplada nul·la (Width = 0)."
+msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una amplada
nul·la (Width = 0)."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una alçada nul·la (Height = 0)."
+msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una alçada
nul·la (Height = 0)."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una mida nul·la (Bytes = 0)."
+msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: té una mida nul·la
(Bytes = 0)."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell '%s' està malament: Té una profunditat %d desconeguda."
+msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: Té una profunditat
%d desconeguda."

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
-msgstr ""
-"El fitxer del pinzell '%s' està malament: és una versió desconeguda %d."
+msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: és una versió
desconeguda %d."

-- "No s'ha pogut analitzar el fitxer del pinzell «%s»:" en lloc de
"El fitxer del pinzell '%s' està malament:"

 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr "El fitxer del pinzell '%s' està malament: el fitxer està tallat."

-- ídem.
-- "truncat" en lloc de "tallat".

 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Read error in line %d."
-msgstr ""
-"El fitxer de la paleta '%s' està malament: no es pot llegir la línia %d."
+msgstr "El fitxer de la paleta '%s' està malament: no es pot llegir
la línia %d."

 msgid "Fatal parse error in palette file '%s': Missing magic header."
-msgstr ""
-"El fitxer de la paleta '%s' està malament: hi manca l'encapçalament màgic."
+msgstr "El fitxer de la paleta '%s' està malament: hi manca
l'encapçalament màgic."

-- "No s'ha pogut analitzar el fitxer de la paleta «%s»:" en lloc de
"El fitxer de la paleta '%s' està malament:"

 msgid "Reading palette file '%s': Missing RED component in line %d."
-msgstr ""
-"En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component VERMELLA a la línia %d."
+msgstr "En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component
VERMELLA a la línia %d."

 msgid "Reading palette '%s': Missing GREEN component in line %d."
-msgstr ""
-"En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component VERDA a la línia %d."
+msgstr "En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component VERDA a
la línia %d."

 msgid "Reading palette file '%s': Missing BLUE component in line %d."
-msgstr ""
-"En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component BLAVA a la línia %d."
+msgstr "En el fitxer de la paleta '%s': hi manca la component BLAVA a
la línia %d."

 msgid "Reading palette file '%s': RGB value out of range in line %d."
 msgstr ""

-- "En llegir el fitxer de la paleta «%s»:" en lloc de "En el fitxer
de la paleta '%s':"

 msgid "Unable to run %s callback. The corresponding plug-in may have crashed."
-msgstr ""
-"La crida %s no funciona. El connector corresponent es deu haver penjat."
+msgstr "La crida %s no funciona. El connector corresponent es deu
haver penjat."

-- No s'ha pogut executar la crida de retorn %s. Pot ser que el
connector corresponent hagi fallat.

 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut flotar la selecció perquè l'àrea seleccionada està buida."
+msgstr "No s'ha pogut flotar la selecció perquè l'àrea seleccionada
està buida."

-- és buida?

-msgid ""
-"Scaling the image to the chosen size will shrink some layers completely away."
-msgstr ""
-"Escalar la imatge a la mida escollida encongirà algunes capes completament."
+msgid "Scaling the image to the chosen size will shrink some layers
completely away."
+msgstr "Escalar la imatge a la mida escollida encongirà algunes capes
completament."

-- Si escaleu
-- s'encongiran completament algunes capes

 msgid "There should be a file called '%s'. Please check your installation."
-msgstr ""
-"Hi hauria d'haver un fitxer anomenat '%s'. Comproveu la vostra instal·lació."
+msgstr "Hi hauria d'haver un fitxer anomenat '%s'. Comproveu la
vostra instal·lació."

-- «%s»

 msgid "Hue-Saturation Tool: Adjust hue, saturation, and lightness"
-msgstr ""
-"Eina To-saturació avançat: ajusta el to, la saturació i la il·luminació"
+msgstr "Eina To-saturació avançat: ajusta el to, la saturació i la
il·luminació"

-- to-saturació (tots dos en minúscula)
-- "avançat" sobra

+msgid "The GIMP help browser plug-in appears to be missing from your
installation."
+msgstr "Sembla que el connector del navegador d'ajuda del GIMP no
està instal·lat."

-- Sembla ser?

 msgid "Drag to an XDS enabled file-manager to save the image."
-msgstr ""
-"Arrossegueu a un gestor de fitxers compatible amb XSD per desar la imatge."
+msgstr "Arrossegueu a un gestor de fitxers compatible amb XSD per
desar la imatge."

-- Per a desar la imatge, arrossegueu-la a un gestor de fitxers
compatible amb XSD.

 msgid "Couldn't start '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut iniciar '%s': %s"

 msgid "Error reading BMP file header from '%s'"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en llegir la capçalera del fitxer BMP des de '%s'"
+msgstr "S'ha produït un error en llegir la capçalera del fitxer BMP
des de '%s'"

 msgid "Invalid UTF-8 string in pattern file '%s'."
-msgstr ""
-"S'ha trobat una cadena de text UTF-8 invàlida al fitxer del patró '%s'."
+msgstr "S'ha trobat una cadena de text UTF-8 invàlida al fitxer del
patró '%s'."

-- «%s»

 msgid "Halftone the image to give newspaper-like effect"
-msgstr ""
-"Manipula el to de la imatge per donar-li una aparença de paper de diari"
+msgstr "Manipula el to de la imatge per donar-li una aparença de
paper de diari"

-- per a

 msgid "Randomly slide some pixels downward (similar to melting)"
-msgstr ""
-"Aleatòriament desplaça alguns píxels cap avall (semblant a una barreja)"
+msgstr "Aleatòriament desplaça alguns píxels cap avall (semblant a
una barreja)"

-- Desplaça alguns píxels cap avall aleatòriament (semblant a una barreja)

 msgid "Include window _decoration"
 msgstr "_decora la finestra"

-- _Decora

@@ -6528,8 +6505,7 @@
 msgstr "Crea un espiral"

-- "espiral" és femení

 msgid "The brush-size that matches the original image the closest is selected"
-msgstr ""
-"Se selecciona la mida del pinzell que s'apropa més a la imatge original"
+msgstr "Se selecciona la mida del pinzell que s'apropa més a la
imatge original"

-- Se seleccionarà?


Finalment un parell de coses més:

Com és que has traduït tots els "open" com a "mostra" en lloc
d'"obre", per exemple aquí:

 msgid "Open the layers dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de selecció de patró"
+msgstr "Mostra el diàleg de capes"

Si poguessis enviar el fitxer .po juntament amb el .diff la tasca de
correcció seria més fàcil. En alguns casos les cadenes originals no
surten en el context del diff. A més, alguns traductors prefereixen
fer una repassada al fitxer complert per veure si hi ha més coses que
no s'han vist abans.

Això és tot. Bona feina!

Salut,
David.

El 28/04/07, Joaquim Perez <noguer a gmail.com> ha escrit:
> Hola aquí tinc les traduccions de l'últim Gimp 2.3
>
> Quim
>
> _______________________________________________
> GNOME mailing list
> GNOME a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/gnome
>
>
>


Més informació sobre la llista de correu GNOME