Re: [Fedora] Traduccions i qüestió

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dij gen 22 13:47:20 CET 2009


Hola Agustí!

2009/1/21 Agusti Grau <fletxa a gmail.com>:
> Hola,
>
> Us envio el diff del modul.
>

Els meus comentaris:

+#, c-format
 msgid "This tool could not download the package %s as it could not be found"
-msgstr "No s'ha trobat el paquet «%s» per a baixar"
+msgstr "No s'ha pogut descarregar el paquet %s perqué no s'ha trobat"

 msgid "This tool could not download the packages: %s"
-msgstr "No s'ha pogut baixar els paquets: %s"
+msgstr "No s'han pogut descarregar els paquets: %s"

-- download -> baixar/ baixada

-#, fuzzy
 msgid "Getting package list"
-msgstr "S'està obtenint la informació de paquets..."
+msgstr "S'està obtenint la llista de paquets..."

-- sense punts suspensius

 msgid "Do you accept this signature?"
-msgstr "Voleu acceptar aquesta signatura?"
+msgstr "Accepteu aquest firma?"

-- aquesta

 msgid "End user license agreement required"
-msgstr "Cal l'acord de llicència d'usuari final"
+msgstr "Es requeriex l'acord de llicència de usuari final"

-- d'usuari

 msgid "PackageKit Console Interface"
-msgstr "Interfície de consola de PackageKit"
+msgstr "Interfície de Consola de PackageKit"

-- En català no seguim les regles de capitalització angleses, l'antiga
és la correcta

+#: ../client/pk-monitor.c:117
 msgid "Show the program version and exit"
-msgstr "Mostra la versió del programa i surt"
+msgstr "Mostra la versió del aplicatiu i surt"

-- de l'aplicació

 #: ../client/pk-console.c:1793
 msgid "You need to specify a search type, e.g. name"
-msgstr "Cal que especifiqueu un tipus de cerca, p.e. per nom"
+msgstr "Necessiteu especificar un tipus de cerca, p.e. per nom"

 msgid "You need to specify a search term"
-msgstr "Cal que especifiqueu un terme per a la cerca"
+msgstr "Necessiteu especificar un terme de cerca"

-- i altres més: "cal que" és millor que necessiteu

 #: ../client/pk-console.c:1922
 msgid "Failed to get last time"
-msgstr "S'ha produït un error en obtenir l'última hora"
+msgstr "Ha fallat en obtenir l'últim cop"

-- "S'ha produït un error en obtenir l'última vegada"

 #: ../client/pk-console.c:1968
 msgid "You need to specify a package to find the files for"
-msgstr "Cal que especifiqueu un paquet per cercar-ne fitxers"
+msgstr "Necessiteu especificar un paquet per a obtenir els seus fitxers"

-- per a cercar-ne els fitxers

 msgid "You need to specify a list file to create"
-msgstr "Cal que especifiqueu un valor per a l'hora"
+msgstr "Necessiteu especificar una llista de fitxer per a crear"

-- fitxers

+#: ../client/pk-console.c:1991
 msgid "You need to specify a list file to open"
-msgstr "Cal que especifiqueu un valor per a l'hora"
+msgstr "Necessiteu especificar una llista de fitxer per a obrir"

-- fitxers

 msgid "Option '%s' is not supported"
-msgstr "L'opció '%s' no està disponible"
+msgstr "La opció '%s' no està disponible"

-- L'opció

 msgid "You don't have the necessary privileges for this operation"
-msgstr "No teniu suficients privilegis per a aquesta operació"
+msgstr "No teniu els privilegis necessàris per a aquesta operació"

-- necessaris

 msgid "Command failed"
-msgstr "L'ordre ha fallat"
+msgstr "Ha fallat la ordre"

-- L'ordre

 #. TRANSLATORS: This is the state of the transaction
 #: ../client/pk-generate-pack.c:100
 msgid "Downloading"
-msgstr "Baixant"
+msgstr "S'està descarregant"

 #. TRANSLATORS: This is when the main packages are being downloaded
 #: ../client/pk-generate-pack.c:120
 msgid "Downloading packages"
-msgstr "Baixant paquets"
+msgstr "S'estàn descarregant els paquets"

 #. TRANSLATORS: This is when the dependency packages are being downloaded
 #: ../client/pk-generate-pack.c:125
 msgid "Downloading dependencies"
-msgstr "Baixant dependències"
+msgstr "S'estàn descarregant les dependències"

-- baixant (és el terme que vam decidir fer servir en les traduccions)

 #. TRANSLATORS: This is when the user fails to supply the correct arguments
 #: ../client/pk-generate-pack.c:220
 msgid "Neither --package or --updates option selected."
-msgstr "No s'ha seleccionat --package o --updates."
+msgstr "Ni la opció --package ni --updates s'han seleccionat."

-- l'opció

 #: ../client/pk-generate-pack.c:264
 msgid "The pack was not overwritten."
-msgstr "No s'ha sobreescrit el paquet."
+msgstr "No s'ha sobreescribit el paquet"

-- sobreescrit

 #. TRANSLATORS: This is when the list of packages from the remote
computer cannot be opened
 #: ../client/pk-generate-pack.c:285
 msgid "Failed to open package list."
-msgstr "S'ha produït un error en obrir la llista de paquets."
+msgstr "Ha fallat en obrir la llista de paquets."

-- en els missatges d'error fem servir "S'ha produit un error en..."

 #: ../src/pk-main.c:86
 msgid "Startup failed due to security policies on this machine."
-msgstr ""
-"L'inici ha fallat a causa de les polítiques de seguretat d'aquesta màquina."
+msgstr "Ha fallat l'inici en funció de les polítiques de seguretat
d'aquest sistema"

-- due to: a causa de

 #: ../src/pk-main.c:87
 msgid "This can happen for two reasons:"
-msgstr "Això pot succeir per dos raons:"
+msgstr "Pot ócorrer per dos motius:"

-- succeir, ocórrer

 #: ../src/pk-main.c:187
 msgid "Packaging backend to use, e.g. dummy"
-msgstr "Administrador de paquets a usar, p.ex. dummy"
+msgstr "S'està empaquetant el backend a utilitzar, p.e. dummy"

-- packaging es substantiu aquí, no gerundi. vol dir quina tecnologia
es fa servir (debs, rpm, etc.). deixa l'antiga.

Gràcies per la revisió! Siusplau aplica els canvis i envia el po i el diff.

Salut!

-- 
"We the willing, following the unknowing are
doing the impossible. We have done so much
for so long with so little we are now able to do
anything with nothing."Més informació sobre la llista de correu Fedora