[Fedora] 150 cadenes de libvirt.HEAD.ca.po

Xavier Conde Rueda xavi.conde a gmail.com
dis jul 5 12:25:59 CEST 2008


#: src/openvz_conf.c:501
msgid "profile length too long"
msgstr "la llargada del perfil és massa llarga"

-- longitud

#: src/openvz_conf.c:553
msgid "Failed to parse vzlist output"
msgstr "No s'ha pogut analitzar la sortida d'output"

-- de vzlist

#: src/openvz_conf.c:583
msgid "UUID in config file malformed"
msgstr "l'UUID de l'arxiu de configuració no és correcte"

-- arxiu -> fitxer
-- recorda que file -> fitxer i archive -> arxiu

#: src/openvz_driver.c:541
msgid "Error in parsing Options to OPENVZ"
msgstr "Hi ha hagut un error en analitzar les Opcions de OPENVZ"

-- Opcions -> opcions

#: src/qemu_conf.c:802
msgid ""
"No <source> 'network' attribute specified with <interface type='network'/>"
msgstr ""
"No s'han especificat atributs d'<origen> de la 'xarxa' amb amb
<interfície tipus='xarxa'>"

-- els tags xml no s'han de traduir, source interface type i network
han d'estar en anglès

#: src/qemu_conf.c:863
msgid "No <source> 'dev' attribute specified with <interface type='bridge'/>"
msgstr "No s'han especificat atributs d'<origen> 'dev' amb amb
<interfície tipus='pont'>"

--ídem, els tags xml no es tradueixen, ni el nom de les funcions del
codi font, etc.

#: src/qemu_conf.c:867
#, c-format
msgid "TAP bridge path '%s' is too long"
msgstr "El camí '%s' del pont TAP és massa llarg"

#: src/qemu_conf.c:896
msgid "No <source> 'port' attribute specified with socket interface"
msgstr "No s'han especificat atributs d'<origen> 'port' amb interfície de sòcol"

#: src/qemu_conf.c:902
msgid "Cannot parse <source> 'port' attribute with socket interface"
msgstr "No es poden analitzar els atributs d'<origen> 'port' amb
interfície de sòcol"

#: src/qemu_conf.c:912
msgid "No <source> 'address' attribute specified with socket interface"
msgstr "No s'han especificat atributs d'<origen> 'adreça' amb
interfície de sòcol"

-- ídem

#: src/qemu_conf.c:970
#, c-format
msgid "unsupported input device type %s"
msgstr "tipus %s de dispositiu d'entrada no suportat"

#: src/qemu_conf.c:970
#, c-format
msgid "unsupported input device type %s"
msgstr "tipus %s de dispositiu d'entrada no suportat"

#: src/qemu_conf.c:979
#, c-format
msgid "ps2 bus does not support %s input device"
msgstr "el bus ps2 no suporta el dispositiu d'entrada %s"

#: src/qemu_conf.c:988
#, c-format
msgid "unsupported input bus %s"
msgstr "el bus d'entrada %s no està suportat"

-- l'ús de suportar és incorrecte, cal fer servir "disponible" o
alguna cosa semblant

#: src/qemu_conf.c:1083
msgid "domain name length too long"
msgstr "la llargada del nom de domini és massa llarga"

-- longitud

#: src/qemu_conf.c:1298
msgid "cmdline arguments too long"
msgstr "els arguments de cmdline són massa llargs"

-- cmdline > línia d'ordres

#: src/qemu_conf.c:1349
msgid "unsupported guest type"
msgstr "el tipus de visitant no està suportat"

-- guest-> convidat
-- suportat -> disponible


#: src/qemu_conf.c:1391
#, c-format
msgid "Unsupported graphics type %s"
msgstr "El tipus de gràfics %s no està suportat"

-- íd

#: src/qemu_conf.c:1575
#, c-format
msgid "Network type %d is not supported"
msgstr "El tipus de xarxa %d no està suportat\n"

#: src/qemu_conf.c:2468
msgid "network name length too long"
msgstr "la llargada del nom de xarxa és massa llarga"

-- longitud


#: src/qemu_conf.c:2699
msgid "BUG: unknown error - please report it\n"
msgstr "ERROR DE PROGRAMACIÓ: s'ha produït un error desconegut -
siusplau informi de l'error"

-- informeu

#: src/qemu_conf.c:2705
#, c-format
msgid "QEMU guest config filename '%s' does not match guest name '%s'"
msgstr "El nom de l'arxiu de configuració '%s' del visitant QEMU no
concorda amb el nom del visitant '%s'"

-- arxiu -> fitxer
-- visitant -> convidat

#: src/qemu_conf.c:2749
#, c-format
msgid "Network config filename '%s' does not match network name '%s'"
msgstr "El nom de l'arxiu de configuració de la xarxa '%s' no concorda
amb el nom de la xarxa '%s'"

#: src/qemu_conf.c:2802
#, c-format
msgid "Config filename '%s/%s' is too long"
msgstr "El nom d'arxiu de configuració '%s/%s' és massa llarg"

-- arxiu -> fitxer

#: src/qemu_driver.c:405 src/qemu_driver.c:418
#, c-format
msgid "Failure while reading %s startup output: %s"
msgstr "S'ha produït un error en llegir %s la sortida d'engegada: %s"

-- en llegir la sortida de l'inici de %s: %s

#: src/qemu_driver.c:405 src/qemu_driver.c:418
#, c-format
msgid "Failure while reading %s startup output: %s"
msgstr "S'ha produït un error en llegir %s la sortida d'engegada: %s"

-- en llegir la sortida de l'inici de %s: %s

#: src/qemu_driver.c:413
#, c-format
msgid "Timed out while reading %s startup output"
msgstr "S'ha acabat el temps d'espera en llegir %s la sotida d'engegada"

-- en llegir la sortida de l'inici de %s

#: src/qemu_driver.c:429
#, c-format
msgid "Failure while reading %s startup output"
msgstr "S'ha produït un error en llegir %s la sortida d'engegada"

-- en llegir la sortida de l'inici de %s

#: src/qemu_driver.c:441
#, c-format
msgid "Out of space while reading %s startup output"
msgstr "S'ha produït una falta d'espai en llegir %s la sortida d'engegada"

-- No queda espai lliure per a la lectura de la sortida de l'inici de %s

#: src/qemu_driver.c:482

msgid "Unable to put monitor into non-blocking mode"

msgstr "No es pot posar al monitor en mode no blocant"


-- el monitor

#: src/qemu_driver.c:791

msgid "Got unexpected pid, damn"

msgstr "S'ha obtingut un pid inesperat, maledicció"


-- S'ha obtingut un pid inesperat

#: src/qemu_driver.c:1015

#, c-format

msgid "failed to add iptables rule to allow routing from '%s' : %s\n"

msgstr "no s'han pogut afegir les normes d'iptables per a permetre
l'enrutament des de '%s' : %s\n"

-- routing -> encaminament


#: src/qemu_driver.c:1026

#, c-format

msgid "failed to add iptables rule to allow routing to '%s' : %s\n"

msgstr "no s'han pogut afegir les normes d'iptables per a permetre
l'enrutament a '%s' : %s\n"


Bona feina! Suposo que ja deu quedar poquet perquè l'acabis, no?

2008/7/4 * k-do * <kdokdo a gmail.com>:
> Hola llista, us envio unes 150 cadenes més del libvirt.HEAD.ca.po.
>
> Natàlia
>
> _______________________________________________
> Fedora mailing list
> Fedora a llistes.softcatala.org
> http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/fedora
>
>-- 
 HAL

 I am putting myself to the fullest possible use,
 which is all I think that any conscious entity can ever hope to do.

+ Google talk/Jabber: xavi.conde a gmail.com


Més informació sobre la llista de correu Fedora