<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 7 de març de 2017 a les 11:47, Angela Blázquez López <span dir="ltr"><<a href="mailto:angelazest@gmail.com" target="_blank">angelazest@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Hola bon dia,<div><br></div><div>Sinó pot ningú...jo m'ofereixo però si no va d'un dia, seria per entregar-lo</div><div>dissabte.</div><div>Estic amb febre i tinc un examen aquest divendres. </div><div><br></div><div>: (  : (</div><div><br></div></div></blockquote><div><br></div><div>No corre cap pressa. Quan estiga, benvingut!</div></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> ></div>
</div></div>