<div dir="ltr">Amb l'últim deployment que vaig fer, els fitxers no tenien permisos (no sé perquè). Ja hauria d'estar resolt.<div class="gmail_extra"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature">< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> ></div>
</div></div>