<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 4 desembre de 2014, 18:17, Joan Montané <span dir="ltr"><<a href="mailto:joan@montane.cat" target="_blank">joan@montane.cat</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><span class=""><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Qualsevol prova o comentari és benvingut<br>
<br></blockquote><div><br></div></span><div>demà la podré provar just en el cas concret de MS Office 2003+2010, us diré alguna cosa.<span class="HOEnZb"><font color="#888888"><br> <br><br></font></span></div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Jordi, el problema amb l'Outlook ara no apareix amb aquesta versió de proves.<br><br></div><div>Joan Montané<br></div></div><br></div><div class="gmail_extra">Nota: ¿vau rebre un correu de fa uns dies on parlava de problemes amb l'Excel 2010 si teniem instal·lat els paquest de llengau de 2010 i 2007 conjuntament?<br></div></div>