<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>Hola Jordi,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG>Et podries mirar per què no puc seleccionar la instal·lació del 
<EM>Language Tool</EM> en aquest ordinador?</STRONG> (ni per a 
<EM>LibreOffice</EM>, ni per a <EM>OpenOffice</EM>, ni per a 
<EM>Firefox</EM>)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>N’adjunto el LOG.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>