<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>¿No es podria fer que, igual que passa ara i canvia el botó de baixada a 
vermell quan li passes el ratolí per sobre, canviés el text de les coses que pot 
fer segons si has passat el ratolí per sobre del botó  Windows o per sobre 
del botó Mac?</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Podria haver-hi 3 llistes de coses, una genèrica, que es presenta per 
defecte a l’entrar a la pàgina, una de Windows més especificada, i una de Mac 
més especificada, que es mostrarien quan passem el ratolí per sobre del botó 
respectiu "Baixa'l ara"</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>La llista genèrica podria dir:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><FONT color=#0000ff><STRONG>El Catalanitzador configurarà en 
català:</STRONG></FONT></DIV>
<UL>
  <LI><FONT color=#0000ff>Sistema operatiu</FONT> 
  <LI><FONT color=#0000ff>Exploradors d'internet</FONT> 
  <LI><FONT color=#0000ff>Paquets ofimàtics</FONT> 
  <LI><FONT color=#0000ff>Programes de missatgeria</FONT> 
  <LI><FONT color=#0000ff>Altres aplicacions</FONT></LI></UL>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----Missatge original----- </DIV>
<DIV>From: Jordi Mas </DIV>
<DIV>Sent: Sunday, March 10, 2013 2:24 PM </DIV>
<DIV>To: Desenvolupament del Catalanitzador de Softcatalà </DIV>
<DIV>Subject: Re: [Catalanitzador] Catalanitzador per a Mac </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Al 10/03/2013 12:16, En/na Pau Iranzo ha escrit:</DIV>
<DIV>> Hola,</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> He fet els canvis següents a la pàgina del catalanitzador (dev):</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> * He substituït 'Catalanitzador per al Windows' per 'Catalanitzador 
de</DIV>
<DIV>> Softcatalà' a totes les descripcions i titles</DIV>
<DIV>> * He creat dos botons, un per a la baixada de Mac i un altre per a 
la</DIV>
<DIV>> baixada de Windows. Al meu parer no és la millor opció. De tota 
manera,</DIV>
<DIV>> els botons caldria millorar-los...</DIV>
<DIV>> * He actualitzat el llistat de programes disponibles per afegir el 
Mac</DIV>
<DIV>> OSX, he posat la versió 10.6.3, però crec que no era a partir 
d'aquesta, oi?</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> http://dev-catalanitzador.softcatala.org/</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Gràcies Pau!</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Les coses que fan el Catalanitzador de Mac i de Windows són diferents. 
</DIV>
<DIV>És molt confús com està ara. Cal separar-les.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Característiques de la versió del Mac:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>* Posa en català el Mac OS X</DIV>
<DIV>* Instal·la el corrector ortogràfic</DIV>
<DIV>* Posa en català com a llengua de navegació al Firefox i el Chrome</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Penso que tenim dues opcions:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>* O creem dues columnes una al costat de l'altre com està ara però més 
ample</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>* O posem sota del Windows el botó de Mac amb l'explicació.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Atentament,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jordi,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-- </DIV>
<DIV>Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/</DIV>
<DIV>Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Catalanitzador mailing list</DIV>
<DIV>Catalanitzador@llistes.softcatala.org</DIV>
<DIV>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/catalanitzador</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Codi de conducta: 
http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>