<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv=Content-Type></HEAD>
<BODY dir=ltr bgColor=#ffffff text=#000000>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Entenc que si estàs al canal beta d’actualitzacions vols continuar al canal 
beta? O sigui que no t’instaŀlaràs una versió pública del Firefox, a mesura que 
vagin sortint...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Això de les versions de Firefox és una llauna! Jo optaria per instaŀlar la 
darrera pública, o la darrera beta, i prou (o sigui, actualitzar, a més a més de 
catalanitzar)</DIV>
<DIV>I les tindria hostatjades a Softcatalà totes dues.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=jordis.lists@gmail.com 
href="mailto:jordis.lists@gmail.com">Jordi Serratosa</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Sunday, February 10, 2013 5:31 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=catalanitzador@llistes.softcatala.org 
href="mailto:catalanitzador@llistes.softcatala.org">Desenvolupament del 
Catalanitzador de Softcatalà</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [Catalanitzador] Publicada la versió 1.9.0 de proves 
(desenvolupament) - dilluns 4 de febrer</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">Ep 
Jordi<BR>Bona feina!<BR>Una reflexió sobre el mètode de catalanització del 
Firefox:<BR>Què passa amb la gent que té instal·lada una beta, en comptes de la 
estable?<BR>Per exemple, jo estic al canal "beta" d'actualitzacions. Aquí una 
captura (al darrere hi ha el directoris de <A class=moz-txt-link-rfc2396E 
href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/"><ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/></A>, 
que dius que el Catalanitzador utilitza):<BR><I><IMG alt="" 
src="cid:D83059A8420141DBA29038AF4977FE02@Einstein"></I><BR>Nomes apareix la 
referència a "beta" a la línia de sota del botó "Comprova si hi ha 
actualitzacions·: <I>Actualment esteu al canal </I><I><B>beta</B></I><I> 
d'actualitzacions</I>.<BR>Sense haver-ho provat, diria que en el meu cas, el 
Catalanitzador detectaria que lla versió és "19.0". Ho dic perquè aquest 
comportament és el que fa l'extensió "Quick locale switcher", que té un botó per 
baixar més locales i sempre diu que no troba el directori, perquè detecta la 
versió 19.0 i en realitat és la "19.0b5".<BR><BR>Per tant, interpreto el 
Catalanitzador aniria a buscar el directori:<BR><A class=moz-txt-link-freetext 
href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</A><U>19.0</U>/win32/ca/Firefox%20Setup%20<U>19.0</U>.exe 
<BR>mentre que el correcte seria:<BR><A class=moz-txt-link-freetext 
href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</A><U>19.0b5</U>/win32/ca/Firefox%20Setup%20<U>19.0b5</U>.exe<BR><BR>Ho 
comento perquè potser valdria la pena detectar aquests casos i per evitar 
potencials "FinishedWithError" d'aquesta acció.<BR><BR>Sense coneixement de com 
funciona tot plegat, crec que hi ha dues opcions:<BR><BR>1) Si hi ha manera de 
detectar que la versió és la 19.0b5 (en el meu exemple), llavors cap problema: 
es va a buscar aquella versió a l'FTP. In this respect:<BR>- Cerco a l'<I><A 
class=moz-txt-link-freetext href="wlmailhtml:config">about:config</A></I> la 
cadena "19.0b5" i <U>no</U> apareix :-(<BR>- Cerco "beta" i apareix aquesta 
entrada: <I>app.update.channel = </I><I>beta</I><BR>Ignoro com es podria 
detectar que és la 19.0<U>b5</U> específicament.<BR><BR>2) Si es detecta que el 
Firefox és versió beta (o alpha si existeix) amb la clau "<I>app.update.channel 
= </I><I>beta</I>" (?), llavors de moment es podria dir que l'acció és "No es 
pot aplicar".<BR><BR>Si es tira per l'opció 2, llavors potser seria 
contraproduent ajuntar les 2 accions (interfície+llengua navegació), perquè la 
interfície no es podria aplicar, però la llengua de navegació 
sí...<BR><BR>M'explico?<BR><BR>salut<BR>jordi s<BR><BR>
<DIV class=moz-cite-prefix>Al 10/02/2013 10:49, En/na Jordi Mas ha 
escrit:<BR></DIV>
<BLOCKQUOTE cite=mid:51176D39.4040504@softcatala.org type="cite">Ep gent, 
  <BR><BR>(nota vaig oblidar-me d'enviar això que tinc llest des de dilluns) 
  <BR><BR>Una nova versió de la branca de desenvolupament: <BR><BR><A 
  class=moz-txt-link-freetext 
  href="https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAlWindows-binaries/blob/master/latest/development/CatalanitzadorPerAlWindows.exe?raw=true">https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAlWindows-binaries/blob/master/latest/development/CatalanitzadorPerAlWindows.exe?raw=true</A> 
  <BR><BR>Aquesta és la versió que ens porta cap el Catalanitzador 2.0. 
  <BR><BR>Dos canvis: <BR><BR>- L'acció del Chrome canvia la interfície del 
  Chrome <BR>- L'acció del Fireox canvia la interfície del Firefox <BR><BR>Com 
  funciona el tema del Firefox, agarreu-vos: <BR><BR>Al fitxer configuration.xml 
  hi ha dues entrades pel Firefox: <BR><BR>1)<A class=moz-txt-link-freetext 
  href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</A>[version]/win32/ca/Firefox%20Setup%20[version].exe 
  <BR>2)<A class=moz-txt-link-freetext 
  href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</A>[version]/SHA1SUMS 
  <BR><BR>En les dues URL el tag [version] es reemplaça per la versió que 
  l'usuari tingui instal·lada, per exemple per 18.0.1 seria: <BR><BR>1)<A 
  class=moz-txt-link-freetext 
  href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/18.0.1/win32/ca/Firefox%20Setup%2018.0.1.exe">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/18.0.1/win32/ca/Firefox%20Setup%2018.0.1.exe</A> 
  <BR>2)<A class=moz-txt-link-freetext 
  href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/18.0.1/SHA1SUMS">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/18.0.1/SHA1SUMS</A> 
  <BR><BR>Comencem per baixar el fitxer 2) i buscar la signatura del fitxer 
  win32/ca/Firefox%20Setup%2018.0.1.exe. <BR><BR>Baixem el fitxer 1) i comprovem 
  que la signatura sha1sum és la mateixa. <BR><BR>Si, funciona, executem el 
  instal·lador /s i després si és necessari, canviem la llengua de navegació. 
  <BR><BR>En quant a la fragilitat: <BR><BR>- Aquesta acció és la primera que 
  agafa fitxers d'un servidor no Softcatalà. <BR><BR>- Si algun dia canvia 
  l'estructura de directoris a can Mozilla tindrem un problema <BR><BR>A nivell 
  de proves, el repte són totes les versions que existeixen: <BR><A 
  class=moz-txt-link-freetext 
  href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/">ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/</A> 
  <BR><BR>Ara mateix no hi ha restricció de versions, però jo potser per darrera 
  de la versió 3.0 no oferiria el paquet de llengua per reduir les proves i 
  perquè versions tant antigues no paga la pena. En qualsevol escenari, el canvi 
  de llengua sempre és fa. <BR><BR>Atentament, <BR><BR>Jordi, 
<BR></BLOCKQUOTE><BR>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>Catalanitzador mailing 
list<BR>Catalanitzador@llistes.softcatala.org<BR>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/catalanitzador<BR>_______________________________________________<BR>Codi 
de conducta: 
http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>