<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <div class="moz-cite-prefix">Al 27/01/13 19:24, En/na Joan Montané
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAKaaSX8a82+pf+=-sZPSGYeCVUQWA3rA4-iPf=OPkBQqyoBjuQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr"><br>
        <div class="gmail_extra">
          <div class="gmail_quote">El 27 de gener de 2013 18.41, Jordi
            Mas <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px
              0.8ex;border-left:1px solid
              rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><br>
              <div class="im">
                <br>
                <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px
                  0px 0.8ex;border-left:1px solid
                  rgb(204,204,204);padding-left:1ex">
                  <br>
                  el LibreOffice no és fàcil de catalanitzar,
                  precisament, per la resta... el problema es trobar el
                  temps, :(((((<br>
                </blockquote>
                <br>
              </div>
              No sé si la informació que tenim aquí conté tota la
              informació que sabem:<br>
              <br>
              <a moz-do-not-send="true"
href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Catalanitzador_per_al_Windows/LibreOffice"
                target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Catalanitzador_per_al_Windows/LibreOffice</a><br>
              <br>
              Com fem en el cas del Windows Live, seria possible baixar
              el binari complet de la versió exacte que té l'usuari i
              instal·lar a sobre la versió en català i que
              s'actualitzés?<br>
              <br>
            </blockquote>
            <div>He documentat tota la informació que tinc sobre com
              catalanitzar el LibreOffice. <br>
              <br>
            </div>
          </div>
          Segons [1], es pot iniciar l'instal·lador forçant la llengua
          de l'instal·lador i també forçant les llengües que
          s'instal·laran. Això facilitaria la catalanització del
          LibreOffice, però en les proves que he fet, això només
          funciona en una instal·lació nova. Si ja hi ha un LibreOffice
          instal·lat, ignora el fet d'afegir llengües amb el paràmetre
          UI_LANGS. Si algú ho més ho vol provar... endavant. El cas
          típic és un Windows només amb el locale espanyol, instal·lar
          el LibreOffice de forma predeterminada (queda en espanyol) i
          cal aconseguir catalanitzar-lo des de la línia de comandes.<br>
          <br>
        </div>
        <div class="gmail_extra">Joan Montané<br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          [1] <a moz-do-not-send="true"
            href="https://wiki.documentfoundation.org/Deployment_and_Migration">https://wiki.documentfoundation.org/Deployment_and_Migration</a><br>
        </div>
      </div>
      <br>
    </blockquote>
    Tal vegada el comentari és una mica prematur, però: si s'ha pensat
    traure una versió que també fa la catalanització en Mac, tal vegada
    no seria interessant veure la problemàtica en ambdues plataformes?<br>
    <br>
    Una salutació,<br>
    <br>
    Pau Sellés i Garcia<br>
  </body>
</html>