<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV><STRONG><FONT size=5>Percentatge d’us de diferents programes 
informàtics</FONT></STRONG></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Estadístiques tretes dels inspectors del Catalanitzador:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>WinRAR: 40,29%</DIV>
<DIV>Skype: 25,99%</DIV>
<DIV>iTunes 17,87%</DIV>
<DIV>PDFCreator: 15,13%</DIV>
<DIV>LibreOffice: 12,86%</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Poden servir per prioritzar àmbits d’actuació a l’expandir les 
possibilitats del Catalanitzador.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>