<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Comportament del Catalanitzador amb:</DIV>
<UL>
  <LI>iTunes 10.6.1.7 de 32 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.6.1.7 de 32 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.6.3.25 de 32 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#ff0000>INCORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.6.3.25 de 64 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#ff0000>INCORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.6.3.25 de 32 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.6.3.25 de 64 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.7.0.21 de 32 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#ff0000>INCORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.7.0.21 de 64 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> No es pot aplicar en aquest ordinador (<FONT 
  color=#ff0000>INCORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.7.0.21 de 32 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 10.7.0.21 de 64 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 11.0.0.163 de 32 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> Seleccionada i preparada per executar-se (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 11.0.0.163 de 64 bits instaŀlat en espanyol i deixat en espanyol 
  –> Seleccionada i preparada per executar-se (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 11.0.0.163 de 32 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>) 
  <LI>iTunes 11.0.0.163 de 64 bits instaŀlat en espanyol i passat a català –> 
  Ja s’ha realitzat anteriorment en aquest ordinador (<FONT 
  color=#00ff00>CORRECTE</FONT>)</LI></UL>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----Missatge original----- </DIV>
<DIV>From: Jordi Mas </DIV>
<DIV>Sent: Wednesday, January 23, 2013 11:04 PM </DIV>
<DIV>To: Desenvolupament del Catalanitzador de Softcatalà </DIV>
<DIV>Subject: Re: [Catalanitzador] Catalanitzador per a Windows versió - 22 de 
gener </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>En/na Josep M. ha escrit:</DIV>
<DIV>> Demà m'hi poso.</DIV>
<DIV>> Quines proves veus més necessàries? (Combinació de versió d'iTunes amb 
SO)</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Hola Josep M,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jo provaria:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>- Escollir una llengua que no sigui el català en el moment de la </DIV>
<DIV>instal·lació</DIV>
<DIV>- Escollir una llengua que no sigui el català en el moment de la </DIV>
<DIV>instal·lació i canviar després amb l'aplicació al català</DIV>
<DIV>- Lògicament, Catalanitzar. Comprovar que no ho torna a fer</DIV>
<DIV>- Amb l'iTunes de 32 i 64 bits</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Atentament,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jordi,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-- </DIV>
<DIV>Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/</DIV>
<DIV>Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Catalanitzador mailing list</DIV>
<DIV>Catalanitzador@llistes.softcatala.org</DIV>
<DIV>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/catalanitzador</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Codi de conducta: 
http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>