<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Hola,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Ho envio a les dues llistes, perquè interessa (crec) de cara al 
Catalanitzador, però també toca de prop el tema que parlàvem de correctors i 
traductors...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>El Microsoft Office Professional Plus 2013 per a Windows duu:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Per a català:</DIV>
<UL>
  <LI>Correctors ortogràfic i <STRONG>gramatical</STRONG> 
  <LI>Diccionari de sinònims 
  <LI>Guions 
  <LI>Mòduls de reconeixement òptic de caràcters</LI></UL>
<DIV>Per a espanyol:</DIV>
<UL>
  <LI>Correctors ortogràfic i gramatical 
  <LI>Diccionari de sinònims 
  <LI>Guions 
  <LI>Mòduls de reconeixement òptic de caràcters 
  <LI>Totes les formes de la paraula (no sé pas què és...) 
  <LI>Traducció anglès-espanyol</LI></UL>
<DIV>Ara l’estic instal·lant, i us ho comento una mica millor...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>