Hola,<br><br>@Anna, gràcies pels canvis. Ja estan aplicats i es poden veure a: <br><a href="http://dev-catalanitzador.softcatala.org">http://dev-catalanitzador.softcatala.org</a><br><br>@Jordi, ja he fet totes les modificacions necessàries al codi per poder gestionar els nous xml i els logs. Pots fer proves directament a <a href="http://dev-catalanitzador.softcatala.org/parser.php">http://dev-catalanitzador.softcatala.org/parser.php</a>. Ja he fet el commit al repositori.<br>

<br>Salut,<br><br>Pau<br><br><br><br><div class="gmail_quote">El 7 d’octubre de 2012 9:41, Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">HOla,<div><br></div><div>OK! Ho tinc en compte.</div><div><br></div><div>Salut,</div><div><br></div><div>Pau<br><br><div class="gmail_quote">

El 6 d’octubre de 2012 19:53, Anna Barberà <span dir="ltr"><<a href="mailto:abarbera@gmail.com" target="_blank">abarbera@gmail.com</a>></span> ha escrit:<div><div class="h5"><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Pau,<br><br>T'adjunto la img del monitor amb fons transparent.<br><br>Per altra banda, em preocupen una mica els estils. L'Arial Narrow d'entrada només estava pensada per al títol de la capçalera.<br>


És un tipus de lletra que en tamanys petits no es llegeix bé.<br>
<br>Per això proposo un canvi d'estils: (en negreta el que s'hauria de canviar)<br><br><div style="margin-left:40px">1. Canviar la tipografia base a Arial  - styles3.css (línia 274)<br><span><br>
body, h1, h2, h3, span</span> {<br><span>    </span><span>font-family</span><span>: </span><span>ArialN</span><span>;</span><br>
}<br><br><span>body, h1, h2, h3, span</span> {<br><span>    </span><span>font-family</span><span>: </span><b><span>Arial</span></b><span>;</span><br>
}<br><br>2. Posar els elements que es catalanitzaran en una sola columna, tal i com proposava el Josep M, perquè cada vegada tenim títols més llargs<br><br>3. Baixar a 12 punts els subtítols d'Enllaceu, Conegueu el projecte - styles3.css (línia 365)<br><br><span>div.center_bottom .center_column .step</span> {<br><span>    </span><span>color</span><span>: </span><span>#FFFFFF</span><span>;</span><br>
<span>    </span><span>float</span><span>: </span><span>left</span><span>;</span><br><span>    </span><span>font-size</span><span>: </span><span>15px</span><span>;</span><br>
<span>    </span><span>margin-bottom</span><span>: </span><span>20px</span><span>;</span><br><span>    </span><span>width</span><span>: </span><span>245px</span><span>;</span><br>
}<br><br><span>div.center_bottom .center_column .step</span> {<br><span>    </span><span>color</span><span>: </span><span>#FFFFFF</span><span>;</span><br>
<span>    </span><span>float</span><span>: </span><span>left</span><span>;</span><br><span>    </span><b><span>font-size</span><span>: </span><span>12px</span><span>;</span></b><br>
<span>    </span><span>margin-bottom</span><span>: </span><span>20px</span><span>;</span><br><span>    </span><span>width</span><span>: </span><span>245px</span><span>;</span><br>
}</div><div><div><br></div></div><div style="margin-left:40px">4. Modificar l'amplada de l'espai del text Mac i Linux<br><br></div>
<div style="margin-left:40px"><div><span>div.center_bottom .mac_linux .ml_text</span> {</div><div><div>
<div><span>    </span><span>float</span><span>: </span><span>left</span><span>;</span></div>
<div><span>    </span><span>margin</span><span>: </span><span>0 auto 0 50px</span><span>;</span></div>
<div><span>    </span><span>width</span><span>: </span><span>350px</span><span>;</span></div>
</div></div><div>}<br><br><div><div><span>div.center_bottom .mac_linux .ml_text</span> {</div>
<div><div><div><span>    </span><span>float</span><span>: </span><span>left</span><span>;</span></div>
<div><span>    </span><span>margin</span><span>: </span><span>0 auto 0 50px</span><span>;</span></div>
<div><b><span>    </span><span>width</span><span>: </span><span>300px</span><span>;</span></b></div>
</div></div><div>}</div></div><br></div></div><div style="margin-left:40px"><br></div><br>Crec que hi guanyarem molt.<br>Més o menys quedaria com el el fitxer que adjunto.<br><br><br>Per altra banda, penso que ara que hem baixat les icones de les xarxes socials a l'espai "col·laboreu",  la barra gris de la capçalera queda molt despullada. Potser podríem aprofitar per posar algunes opcions tipus: Què és el Catalanitzador? o, Qui som? O bé,  Desenvolupat per: Softcatalà?<br><br><br>salut<br><br>Anna<br><br><br><br><br><br><br><div class="gmail_quote">El 4 d’octubre de 2012 7:34, Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div>Hola,<br><br><div class="gmail_quote">El 3 d’octubre de 2012 22:41, Anna Barberà <span dir="ltr"><<a href="mailto:abarbera@gmail.com" target="_blank">abarbera@gmail.com</a>></span> ha escrit:<div><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br></blockquote></div></div>Sí, te'l puc passar :)<br>De totes maneres necessitaria fer-ho el dissabte. </blockquote>

<div><br></div></div><div>OK :)</div><div><div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">A més m'agradaria poder llegir tots els missatges (no he pogut fins ara) per veure els canvis i poder fer alguna aportació.Veig que hi ha un problema amb els estils que arrosseguem des del principi.<br>


<br>Va bé?<br></blockquote><div><br></div></div><div>A Explorer 9 falla alguna cosa. Ho he de mirar, ja que a mi els estils de lletra no se'm carreguen...</div><div> </div></div>
<br></div></div><div>_______________________________________________<br>
Desenvolupament mailing list<br>
<a href="mailto:Desenvolupament@llistes.softcatala.org" target="_blank">Desenvolupament@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></div></blockquote></div><br>
<br>_______________________________________________<br>
Desenvolupament mailing list<br>
<a href="mailto:Desenvolupament@llistes.softcatala.org" target="_blank">Desenvolupament@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div></div></div><br></div>
</blockquote></div><br>