Pau,<br><br>T'adjunto la img del monitor amb fons transparent.<br><br>Per altra banda, em preocupen una mica els estils. L'Arial Narrow d'entrada només estava pensada per al títol de la capçalera.<br>És un tipus de lletra que en tamanys petits no es llegeix bé.<br>
<br>Per això proposo un canvi d'estils: (en negreta el que s'hauria de canviar)<br><br><div style="margin-left:40px">1. Canviar la tipografia base a Arial  - styles3.css (línia 274)<br><span class="cssSelector editable "><br>
body, h1, h2, h3, span</span> {<br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">font-family</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">ArialN</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
}<br><br><span class="cssSelector editable ">body, h1, h2, h3, span</span> {<br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">font-family</span><span class="cssColon ">: </span><b><span class="cssPropValue editable ">Arial</span></b><span class="cssSemi ">;</span><br>
}<br><br>2. Posar els elements que es catalanitzaran en una sola columna, tal i com proposava el Josep M, perquè cada vegada tenim títols més llargs<br><br>3. Baixar a 12 punts els subtítols d'Enllaceu, Conegueu el projecte - styles3.css (línia 365)<br>
<br><span class="cssSelector editable ">div.center_bottom .center_column .step</span> {<br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">color</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">#FFFFFF</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
<span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">float</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">left</span><span class="cssSemi ">;</span><br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">font-size</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">15px</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
<span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">margin-bottom</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">20px</span><span class="cssSemi ">;</span><br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">width</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">245px</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
}<br><br><span class="cssSelector editable ">div.center_bottom .center_column .step</span> {<br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">color</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">#FFFFFF</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
<span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">float</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">left</span><span class="cssSemi ">;</span><br><span class=" ">    </span><b><span class="cssPropName editable ">font-size</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">12px</span><span class="cssSemi ">;</span></b><br>
<span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">margin-bottom</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">20px</span><span class="cssSemi ">;</span><br><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">width</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">245px</span><span class="cssSemi ">;</span><br>
}</div><div class="cssRule cssEditableRule insertInto editGroup "><div class=" editable insertBefore "><br></div></div><div style="margin-left:40px">4. Modificar l'amplada de l'espai del text Mac i Linux<br><br></div>
<div style="margin-left:40px" class="cssRule cssEditableRule insertInto editGroup "><div class="cssHead focusRow "><span class="cssSelector editable ">div.center_bottom .mac_linux .ml_text</span> {</div><div class=" "><div class="cssPropertyListBox ">
<div class="cssProp focusRow editGroup "><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">float</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">left</span><span class="cssSemi ">;</span></div>
<div class="cssProp focusRow editGroup "><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">margin</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">0 auto 0 50px</span><span class="cssSemi ">;</span></div>
<div class="cssProp focusRow editGroup "><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">width</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">350px</span><span class="cssSemi ">;</span></div>
</div></div><div class=" editable insertBefore ">}<br><br><div class="cssRule cssEditableRule insertInto editGroup "><div class="cssHead focusRow "><span class="cssSelector editable ">div.center_bottom .mac_linux .ml_text</span> {</div>
<div class=" "><div class="cssPropertyListBox "><div class="cssProp focusRow editGroup "><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">float</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">left</span><span class="cssSemi ">;</span></div>
<div class="cssProp focusRow editGroup "><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">margin</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">0 auto 0 50px</span><span class="cssSemi ">;</span></div>
<div class="cssProp focusRow editGroup "><b><span class=" ">    </span><span class="cssPropName editable ">width</span><span class="cssColon ">: </span><span class="cssPropValue editable ">300px</span><span class="cssSemi ">;</span></b></div>
</div></div><div class=" editable insertBefore ">}</div></div><br></div></div><div style="margin-left:40px"><br></div><br>Crec que hi guanyarem molt.<br>Més o menys quedaria com el el fitxer que adjunto.<br><br><br>Per altra banda, penso que ara que hem baixat les icones de les xarxes socials a l'espai "col·laboreu",  la barra gris de la capçalera queda molt despullada. Potser podríem aprofitar per posar algunes opcions tipus: Què és el Catalanitzador? o, Qui som? O bé,  Desenvolupat per: Softcatalà?<br>
<br><br>salut<br><br>Anna<br><br><br><br><br><br><br><div class="gmail_quote">El 4 d’octubre de 2012 7:34, Pau Iranzo <span dir="ltr"><<a href="mailto:paulists@gmail.com" target="_blank">paulists@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola,<br><br><div class="gmail_quote">El 3 d’octubre de 2012 22:41, Anna Barberà <span dir="ltr"><<a href="mailto:abarbera@gmail.com" target="_blank">abarbera@gmail.com</a>></span> ha escrit:<div class="im">
<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><br></blockquote></div></div>Sí, te'l puc passar :)<br>De totes maneres necessitaria fer-ho el dissabte. </blockquote>


<div><br></div></div><div>OK :)</div><div class="im"><div><br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">A més m'agradaria poder llegir tots els missatges (no he pogut fins ara) per veure els canvis i poder fer alguna aportació.Veig que hi ha un problema amb els estils que arrosseguem des del principi.<br><br>Va bé?<br></blockquote><div><br></div></div><div>A Explorer 9 falla alguna cosa. Ho he de mirar, ja que a mi els estils de lletra no se'm carreguen...</div><div> </div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Desenvolupament mailing list<br>
<a href="mailto:Desenvolupament@llistes.softcatala.org">Desenvolupament@llistes.softcatala.org</a><br>
<a href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament" target="_blank">http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</a><br>
_______________________________________________<br>
Codi de conducta: <a href="http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta" target="_blank">http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</a><br></blockquote></div><br>