<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Acabo d’executar el Catalanitzador en un Windows 8 de 32 bits</DIV>
<DIV>De les 9 accions que es podien triar, quan s’ha acabat el procés, informa 
d’un 88% de catalanització, o sigui, que n’ha fet correctament 8. N’adjunto el 
LOG.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Una altra cosa... Sembla ser que el Windows 8 té pegat de llengua català. 
Al menys és el que surt a l’article: <A 
title=http://support.microsoft.com/kb/2607607/en-us?fr=1 
href="http://support.microsoft.com/kb/2607607/en-us?fr=1">http://support.microsoft.com/kb/2607607/en-us?fr=1</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Mireu que curiós aquest article... Parla dels “language packs” que hi ha 
per al Windows 8 Release Preview, i ho exemplifica amb unes captures de 
pantalla, i unes instruccions. I a que no endevineu quin “language pack” han 
agafat els de Microsoft com exemple per mostrar tot el procés? Exacte! El 
català!</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Vaig a intentar baixar-me el pegat de llengua catalana per al Windows 8, i 
si me’n surto us l’envio...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>