<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Què ha passat amb el Top 20 de SoftCatalà?</DIV>
<DIV>Normalment hi havia el LibreOffice en 1r lloc, seguit a poca distància del 
Catalanitzador.</DIV>
<DIV>Ara, duem 8 dies de juliol, i el Firefox té 23309 descàrregues, el 
Catalanitzador 9017, i el LibreOffice 1246.</DIV>
<DIV>Crec que alguna cosa no rutlla...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>