<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Hola,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Veig que encara no està implementada la rutina que detectarà si el 
Catalanitzador s’executa repetidament en una mateixa màquina.</DIV>
<DIV>L’he executat 3 o 4 cops en un mateix ordinador, i cada vegada s’ha afegit 
a les estadístiques.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>