<br><br><div class="gmail_quote">El 25 de maig de 2012 21:12, Jordi Mas <span dir="ltr"><<a href="mailto:jmas@softcatala.org" target="_blank">jmas@softcatala.org</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Hola Xavi,<br>
<br>
Connectant amb la conversa que hem tingut avui aquest són els canvis més urgents que sota el meu punt de vista calen al sistema d'estadístiques:<br>
<br>
- Cal afegir un estat nou que es diu "NotInstalled" això és quan el programari de l'acció no està instal·lat. Fixa't que a les estadístiques actuals ja t'està arribant i es mostra una columna sense descripció per les accions d'Office i Firefox.<br>

</blockquote><div><br></div><div>Fet.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<br>
- Crec que seria molt important poder filtrar (fer un where ) per versió, que fessis clic a la versió 1.0.4 i t'ensenyes només les dades d'aquella versió per totes les estadístiques. Potser té sentit llavors pujar les versions tot just sota la gràfica.<br>


<br></blockquote><div><br></div><div>Fet també.</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- El gràfic que tenim actual per versions del Microsoft Office jo el produirà per totes les accions que el camp de versió de tots els registres no sigui buits, és a dir, que ho recollim. Ara mateix:<br>
** IEAcceptLanguage<br>
** Chrome<br>
** Firefox<br>
** OpenOffice<br>
<br>
Però hauria de ser un codi que dinàmic, que si afegim una acció nova que té dades tregui el gràfic automàticament.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>Hi ha un problema si ho fem totalment dinàmic: els textos no seran gens descriptius (de fet, no hi haurà textos). A la BD no es desa cap nom de cap acció.</div><div><br></div><div>Ara està prou modular, i no costa pràcticament gens afegir una nova acció.</div>

<div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- Caldria també incorporar una vista pels inspectors. El model de dades està documentat aquí[1]. No tinc molt clar la millor visualització, jo començaria usant el mateix de pastissos per les accions on cada Inspector ID té un pastís, i cada tall representa el valor trobat.<br>


<br></blockquote><div><br></div><div>No acabe d'entendre què vols dir aci...</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- Que les estadístiques de les accions surtin desplegades per defecte.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>Fet</div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
- Pujar el codi font al git al subdirectori de Servidor.<br>
<br></blockquote><div><br></div><div>Ho faig en un moment.</div></div>-- <br>< Xavi Ivars ><br>< <a href="http://xavi.ivars.me" target="_blank">http://xavi.ivars.me</a> ><br>