<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Alerta! Aquest és un problema que jo també m'estic trobant en moltíssims 
ordinadors!</DIV>
<DIV>En un entorn multiusuari caldria que la catalanització fos completa 
en:</DIV>
<OL>
  <LI>Tots els usuaris ja creats actualment, no només l’administrador que 
  executa el Catalanitzador 
  <LI>Tots els usuaris futurs (és a dir, cal fer els canvis a Default 
User)</LI></OL>
<DIV>Si no és un problema, i els administradors dels ordinadors posen pegues a 
la catalanització</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----Missatge original----- </DIV>
<DIV>From: Marc Belzunces </DIV>
<DIV>Sent: Wednesday, April 11, 2012 10:25 AM </DIV>
<DIV>To: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la llengua catalana 
</DIV>
<DIV>Subject: Re: [Desenvolupament] Catalanitzador ambients multiusuari 
(WindowsXP SP3) </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Una cosa important que se m'oblidava sobre aquest escenari.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Si un treballador demana que li posin en català l'ordinador, i</DIV>
<DIV>l'administrador de la màquina ho fa com explicava (des del compte</DIV>
<DIV>administrador i prou), l'usuari pot tenir la sensació que "ja està</DIV>
<DIV>fet", la qual cosa no és certa.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Salut,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-- </DIV>
<DIV>Marc Belzunces</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>http://www.softcatala.org/</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Bloc personal: http://www.holoce.cat</DIV>
<DIV>Microbloc personal: http://twitter.com/marcbelzunces</DIV>
<DIV>Planeta Softcatalà: http://planeta.softcatala.org/</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Ja teniu tot el Windows en català? Comproveu-ho:</DIV>
<DIV>http://catalanitzador.softcatala.org</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>El 10 d’abril de 2012 18:10, Marc Belzunces <mbelzunces@gmail.com> ha 
escrit:</DIV>
<DIV>> Ei gent,</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Us passo a descriure el cas de la meva feina, que crec que és</DIV>
<DIV>> extrapolable a força ambients corporatius.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Cada ordinador disposa d'un usuari administrador (Servei</DIV>
<DIV>> d'Informàtica) i l'usuari en qüestió (creat però sense haver 
accedit</DIV>
<DIV>> encara), amb permisos d'Usuari (molt restringit). El cas 
concret,</DIV>
<DIV>> sobre un Windows XP + Office 2010 + Firefox, tots en espanyol 
(por</DIV>
<DIV>> supuesto).</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> 1.- He aplicat el Catalanitzador amb l'usuari administrador. Cap 
problema.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> 2.- Entro amb l'usuari normal. Com és la primera vegada que s'hi</DIV>
<DIV>> entra, crea tot el que ha de crear. Posteriorment, el Windows XP 
es</DIV>
<DIV>> mostra en català, però no la llengua d'entrada ni la llengua de</DIV>
<DIV>> navegació de l'EI8 i el Firefox 11, que continua en espanyol. No 
he</DIV>
<DIV>> comprovat l'Office 2010.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> 3.- Per executar el Catalanitzador per canviar aquestes</DIV>
<DIV>> configuracions, cal fer-ho com administrador. Però com que 
s'executa</DIV>
<DIV>> amb l'usuari que ja ha executat el Catalanitzador, diu que no 
cal</DIV>
<DIV>> fer-hi res.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> 4.- Dóno permisos d'administrador a l'usuari, i aleshores ja puc</DIV>
<DIV>> executar el Catalanitzador. Ara ja detecta que cal canviar les</DIV>
<DIV>> configuracions, i ho fa (els paquets els detecta instal·lats i no 
hi</DIV>
<DIV>> fa res).</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> La meva pregunta, és: es pot fer que el Catalanitzador el pugui</DIV>
<DIV>> executar un usuari sense permisos d'administrador perquè canviï 
només</DIV>
<DIV>> les configuracions?</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Òbviament, hem perdut molt temps en fer tot això, de manera que 
al</DIV>
<DIV>> tècnic informàtic, catalanoparlant però militant en posar els</DIV>
<DIV>> ordinadors en espanyol, no li ha fet cap gràcia ("és perd molt 
temps</DIV>
<DIV>> en catalanitzar els ordinadors").</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Salut,</DIV>
<DIV>> --</DIV>
<DIV>> Marc Belzunces</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> http://www.softcatala.org/</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Bloc personal: http://www.holoce.cat</DIV>
<DIV>> Microbloc personal: http://twitter.com/marcbelzunces</DIV>
<DIV>> Planeta Softcatalà: http://planeta.softcatala.org/</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> Ja teniu tot el Windows en català? Comproveu-ho:</DIV>
<DIV>> http://catalanitzador.softcatala.org</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Desenvolupament mailing list</DIV>
<DIV>Desenvolupament@llistes.softcatala.org</DIV>
<DIV>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Codi de conducta: 
http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>