<br><br><div class="gmail_quote">2012/4/13 Josep M. <span dir="ltr"><<a href="mailto:josep.m8@gmail.com">josep.m8@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div dir="ltr">
<div dir="ltr">
<div style="font-size:12pt;font-family:'Calibri'">
<div>Alerta! Aquest és un problema que jo també m'estic trobant en moltíssims 
ordinadors!</div>
<div>En un entorn multiusuari caldria que la catalanització fos completa 
en:</div>
<ol>
  <li>Tots els usuaris ja creats actualment, no només l’administrador que 
  executa el Catalanitzador 
  </li><li>Tots els usuaris futurs (és a dir, cal fer els canvis a Default 
User)</li></ol>
<div>Si no és un problema, i els administradors dels ordinadors posen pegues a 
la catalanització</div>
<div><br></div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div><p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family:Arial,sans-serif">No he dit res fins ara </span> perquè
aquest és un problema complex, estic focalitzat amb el problema de la validació
i no tinc encara clara una bona solució.</p>

<p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family:Arial,sans-serif"><br>
Algunes tasques que fem s’executen per tots els usuaris (p. ex. instal·lar paquet
d’idioma a Windows XP) però altres només a nivell d’usuari.  Això caldria documentar-ho. Comencem per documentar i entendre on estem. No cal
dir que estaría bé també deixar que això fos una opció com vaig comentar fa
temps (aplicar tots o l'usuari actual). En qualsevol cas, l</span><span style="font-family:Arial,sans-serif">a solució on tot s’apliqui a tots els usuaris
és molta feina i complexa.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family:Arial,sans-serif">
<br>
L’unica solució senzilla que he pensat és que si el Catalanitzador s’executa
des de l’usuari "administrador" s’avisi que els canvis no s’aplicaran a tots els
usuaris i es suggereixi usar l’usuari corresponent amb permisos elevants i comenti
els passos a seguir.</span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="ES" style="font-family:Arial,sans-serif"> </span></p>

<p class="MsoNormal"><span lang="ES"><font face="Arial, sans-serif">Un altre punt important és la instal·lació
desatesa amb línia de paràmetres perquè els administradors puguin llançar scripts que catalanitzin
fàcilment tots els PC d’una xarxa.</font></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="ES"><font face="Arial, sans-serif"><br>Molta feina, molt poca gent per fer-la.<br></font>
<br>Salut,<br><br><font face="Arial, sans-serif">
Jordi,</font></span></p></div></div>