<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Instal·lat el Chrome en dos ordinadors en espanyol amb:</DIV>
<UL>
  <LI>Windows 7 Ultimate 64 bits 
  <LI>Windows 7 Home Premium 64 bits</LI></UL>
<DIV>En tots dos casos amb dos usuaris (instal·lat prèviament Chrome a cada 
usuari, ja que les instal·lacions són independents)</DIV>
<DIV>En un cas he triat instal·lar la versió espanyola i en l'altre la versió 
l'anglesa. En tots dos casos s'ha acabat instal·lant el Chrome amb interfície en 
espanyol.</DIV>
<DIV>Hi he passat el Catalanitzador en tots dos casos. Hi he seleccionat 
catalanitzar la llengua de navegació del Chrome (a més a més de la resta 
d’opcions possibles)</DIV>
<DIV>En tots dos casos informa que s’ha catalanitzat al 100%</DIV>
<DIV>En tots dos casos el Chrome segueix sortint amb la interfície en espanyol 
per  l’usuari que ha fet la catalanització, amb llengua de navegació 
català.</DIV>
<DIV>En tots dos casos el Chrome segueix sortint amb la interfície en espanyol 
per a l’altre usuari de la màquina (diferent del que ha fet la catalanització), 
amb la llengua de navegació espanyol.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Per tant el Catalanitzador davant del Chrome:</DIV>
<DIV>Canvia la llengua de navegació per a l’usuari actual, no canvia la llengua 
de la interfície per a ningú, i no canvia la llengua de navegació per als altres 
usuaris diferents de l’actual.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----Missatge original----- </DIV>
<DIV>From: Jordi Mas </DIV>
<DIV>Sent: Monday, March 05, 2012 9:52 PM </DIV>
<DIV>To: desenvolupament </DIV>
<DIV>Subject: [Desenvolupament] Proves amb el Chrome i la versió 0.99 - ajuda 
</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Ep gent,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>He aconseguit reproduir clarament un cas amb el Chrome que s'havia </DIV>
<DIV>comentat breument en la llista i que pot ser habitual al nostre 
públic.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Si l'usuari ha baixat el Chrome en català la interfície i la llengua de 
</DIV>
<DIV>navegació estan ja establertes al català.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>En aquest cas, fins ara, el Chrome suggeria el canvi d'idioma quan no 
</DIV>
<DIV>era necessari.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>He esmenat això i ara diu que l'acció ja està aplicada en aquest cas </DIV>
<DIV>d'ús. He documentat la lògica que seguim[1] i he actualitzat el binari 
a:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAWindows/blob/master/bin/latest/CatalanitzadorPerAlWindows.exe?raw=true</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Si podeu si us plau fer proves amb el Chrome, en concret:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>- Amb Chrome baixat en català, anglès i espanyol</DIV>
<DIV>- En sistemes operatius de 64 bits</DIV>
<DIV>- Si podeu provar el tema dels perfils remots i com els nostres canvis 
</DIV>
<DIV>afecten quan hi ha perfil remot</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>I totes les proves que volgueu fer.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Moltes gràcies,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jordi,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>[1] </DIV>
<DIV>http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/Catalanitzador_per_al_Windows/Descripci%C3%B3_funcional#Configura_la_llengua_de_navegaci.C3.B3_al_Chrome</DIV>
<DIV>-- </DIV>
<DIV>Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/</DIV>
<DIV>Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org</DIV>
<DIV>Play on-line brain teasers at http://www.gbrainy.com</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Desenvolupament mailing list</DIV>
<DIV>Desenvolupament@llistes.softcatala.org</DIV>
<DIV>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Codi de conducta: 
http://www.softcatala.org/wiki/Codi_de_conducta</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>