<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Hola,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Adjunto els resultats de la bateria de tests per a l’IE (combinat amb 
diversos SO)</DIV>
<DIV>Hi ha alguns errors menors...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>