<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>En un Windows XP SP3 de 32 bits s'executa i permet triar 5 coses: paquet 
d'idioma per al Windows, paquet d'idioma per a l'IE, llengua sistema, llengua 
escriptura i llengua navegació, però només n'executa correctament 4. No executa 
correctament llengua sistema: XP_Pro_SP3_32bits</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>En un Windows XP SP2 de 64 bits s'executa i permet triar 3 coses: llengua 
sistema, llengua escriptura i llengua navegació, però només n'executa 
correctament 1. No executa correctament llengua sistema ni llengua escriptura: 
XP_Pro_SP2_64bits</DIV>
<DIV> </DIV>En un Windows Server Enterprise 2008 SP2 de 32 bits s'executa i 
permet triar 5 coses: paquet d'idioma per al Windows, paquet d'idioma per a 
l'IE, llengua sistema, llengua escriptura i llengua navegació, però només 
n'executa correctament 3. No executa correctament paquet d'idioma per al Windows 
ni paquet d'idioma per a l'IE: 2008Server_Enterprise_SP2_32bits<BR>
<DIV> </DIV>
<DIV>A més a més dels logs, repassa la captura de pantalla que t’he fet de cada 
sistema.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV><FONT size=3 face=Calibri></FONT> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=jmas@softcatala.org 
href="mailto:jmas@softcatala.org">Jordi Mas</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Thursday, February 02, 2012 9:25 AM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=desenvolupament@llistes.softcatala.org 
href="mailto:desenvolupament@llistes.softcatala.org">Desenvolupament 
d'aplicacions informàtiques per a la llengua catalana</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [Desenvolupament]Errades conegudes de la darrera 
versió</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">Hola 
Josep M! 
<DIV> </DIV>
<DIV>Molt bona feina.</DIV>
<DIV><BR>Molts enviar els fitxers log associats per les configuracions que han 
fallat? Si pots indicar quin pertany a quina configuració</DIV>
<DIV><BR>Moltes gràcies</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Jordi,<BR><BR>
<DIV class=gmail_quote>2012/2/2 Josep M. <SPAN dir=ltr><<A 
href="mailto:josep.m8@gmail.com">josep.m8@gmail.com</A>></SPAN><BR>
<BLOCKQUOTE 
style="BORDER-LEFT: #ccc 1px solid; MARGIN: 0px 0px 0px 0.8ex; PADDING-LEFT: 1ex" 
class=gmail_quote>Baixat El Catalanitzador des de <A 
  href="https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAWindows/blob/master/bin/latest/CatalanitzadorPerAlWindows.exe?raw=true" 
  target=_blank>https://github.com/Softcatala/<U></U>CatalanitzadorPerAWindows/<U></U>blob/master/bin/latest/<U></U>CatalanitzadorPerAlWindows.<U></U>exe?raw=true</A> 
  a les 8 del matí del 2 de febrer del 2012 (fitxer de 498 
  kB)<BR><BR>Anomalies:<BR><BR>En un Windows XP SP2 de 64 bits s'executa i 
  permet triar 3 coses: llengua sistema, llengua escriptura i llengua navegació, 
  però només n'executa correctament 1. No executa correctament llengua sistema 
  ni llengua escriptura.<BR><BR>En un Windows XP SP3 de 32 bits s'executa i 
  permet triar 5 coses: paquet d'idioma per al Windows, paquet d'idioma per a 
  l'IE, llengua sistema, llengua escriptura i llengua navegació, però només 
  n'executa correctament 4. No executa correctament llengua sistema.<BR><BR>En 
  un Windows Server Enterprise 2008 SP2 de 32 bits s'executa i permet triar 5 
  coses: paquet d'idioma per al Windows, paquet d'idioma per a l'IE, llengua 
  sistema, llengua escriptura i llengua navegació, però només n'executa 
  correctament 3. No executa correctament paquet d'idioma per al Windows ni 
  paquet d'idioma per a l'IE.<BR><BR>Correcte:<BR><BR>En un Windows XP SP1 de 32 
  bits s'executa i permet triar 4 coses: paquet d'idioma per al Windows, llengua 
  sistema, llengua escriptura i llengua navegació. Les executa correctament 
  totes 4.<BR><BR>En un Windows Vista Ultimate SP0 de 32 bits s'executa i permet 
  triar 5 coses: paquet d'idioma per al Windows, paquet d'idioma per a l'IE, 
  llengua sistema, llengua escriptura i llengua navegació. Les executa 
  correctament totes 5.<BR><BR>En un Windows Vista Ultimate SP2 de 64 bits 
  s'executa i permet triar 3 coses: llengua sistema, llengua escriptura i 
  llengua navegació. Les executa correctament totes 3.<BR><BR>Jordi, ja em diràs 
  quines investigacions més vols que faci...<BR><BR>Josep 
  M.<BR><BR>-----Missatge original----- From: Jordi Mas<BR>Sent: Wednesday, 
  February 01, 2012 11:43 PM<BR>To: desenvolupament<BR>Subject: 
  [Desenvolupament] Errades conegudes de la darrera versió<BR><BR>Ep 
  gent,<BR><BR>Sobre la darrera versió que he pujat:<BR><BR><A 
  href="https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAWindows/blob/master/bin/latest/CatalanitzadorPerAlWindows.exe?raw=true" 
  target=_blank>https://github.com/Softcatala/<U></U>CatalanitzadorPerAWindows/<U></U>blob/master/bin/latest/<U></U>CatalanitzadorPerAlWindows.<U></U>exe?raw=true</A><BR><BR>Podeu 
  confirmar quines errades  queden per corregir sobre aquesta<BR>darrera 
  versió?<BR><BR>Si les podeu comentar aquí o afegir a la Wiki:<BR><A 
  href="http://www.softcatala.org/wiki/Projectes/CatalanitzadorPerAWindows/CosesAFer#Errades" 
  target=_blank>http://www.softcatala.org/<U></U>wiki/Projectes/<U></U>CatalanitzadorPerAWindows/<U></U>CosesAFer#Errades</A><BR><BR>Aclarir 
  que una errada és un comportament erroni del programa no pas una<BR>nova 
  funcionalitat.<BR><BR>Gràcies,<BR><BR>Jordi,<SPAN class=HOEnZb><FONT 
  color=#888888><BR>-- <BR>Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: <A 
  href="http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/" 
  target=_blank>http://gent.softcatala.org/<U></U>jmas/bloc/</A><BR>Planet 
  Softcatalà -> <A href="http://planeta.softcatala.org" 
  target=_blank>http://planeta.softcatala.org</A><BR>Play on-line brain teasers 
  at <A href="http://www.gbrainy.com" 
  target=_blank>http://www.gbrainy.com</A><BR>______________________________<U></U>_________________<BR>Desenvolupament 
  mailing list<BR><A href="mailto:Desenvolupament@llistes.softcatala.org" 
  target=_blank>Desenvolupament@llistes.<U></U>softcatala.org</A><BR><A 
  href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament" 
  target=_blank>http://llistes.softcatala.org/<U></U>mailman/listinfo/<U></U>desenvolupament</A> 
  <BR>______________________________<U></U>_________________<BR>Desenvolupament 
  mailing list<BR><A href="mailto:Desenvolupament@llistes.softcatala.org" 
  target=_blank>Desenvolupament@llistes.<U></U>softcatala.org</A><BR><A 
  href="http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament" 
  target=_blank>http://llistes.softcatala.org/<U></U>mailman/listinfo/<U></U>desenvolupament</A><BR></FONT></SPAN></BLOCKQUOTE></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<P>
<HR>
_______________________________________________<BR>Desenvolupament mailing 
list<BR>Desenvolupament@llistes.softcatala.org<BR>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament<BR></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>