<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV><STRONG><FONT size=6>Catalanitzar el Windows Internet Explorer 
v8</FONT></STRONG></DIV>
<DIV><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV><STRONG>Pegats d’idioma:</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>Paquet d’idioma català per l’Internet Explorer 8 en Windows Vista:</DIV>
<DIV><A title=http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=18633 
href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=18633">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=18633</A> 
i tries el que posa x86\IE8-Windows6.0-LanguagePack-x86-CAT.msu</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV><STRONG>Programa sencer:</STRONG></DIV>
<DIV><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>L’Internet Explorer 8 en Windows Vista 32 bits es pot baixar sencer (no com 
a paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV><A 
title=http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1&DisplayLang=ca 
href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1&DisplayLang=ca">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1&DisplayLang=ca</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>L’Internet Explorer 8 en Windows Vista 64 bits es pot baixar sencer (no com 
a paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV>No disponible encara en català</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV></DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">
<DIV style="FONT: 10pt tahoma">
<DIV> </DIV>
<DIV style="BACKGROUND: #f5f5f5">
<DIV style="font-color: black"><B>From:</B> <A title=josep.m8@gmail.com 
href="mailto:josep.m8@gmail.com">Josep M.</A> </DIV>
<DIV><B>Sent:</B> Friday, January 13, 2012 6:28 PM</DIV>
<DIV><B>To:</B> <A title=desenvolupament@llistes.softcatala.org 
href="mailto:desenvolupament@llistes.softcatala.org">Desenvolupament 
d'aplicacions informàtiques per a la llengua catalana</A> </DIV>
<DIV><B>Cc:</B> <A title=mbelzunces@gmail.com 
href="mailto:mbelzunces@gmail.com">mbelzunces@gmail.com</A> </DIV>
<DIV><B>Subject:</B> Re: [Desenvolupament]Versió del Catalanitzador 
pre-0.95</DIV></DIV></DIV>
<DIV> </DIV></DIV>
<DIV 
style="FONT-STYLE: normal; DISPLAY: inline; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal; TEXT-DECORATION: none">
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 12pt">
<DIV>Tal i com vaig dir en un altre correu:</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG>Pegats d’idioma:</STRONG></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Paquet d’idioma català per l’Internet Explorer 9 en Windows Vista:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2104">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=2104</A> 
i tries el que posa IE9-Windows6.0-LanguagePack-x86-cat.msu</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Paquet d’idioma català per a l’Internet Explorer 9 en Windows 7:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1944">http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=1944</A> 
i tries el que posa IE9-Windows6.1-LanguagePack-x86-cat.msu</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV><STRONG>Programa sencer:</STRONG></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>De fet l’Internet Explorer 9 en Windows 7 32 bits es pot baixar sencer (no 
com a paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f14f7ae7-14e3-4907-8ebe-8bedef8c2fba&displaylang=ca">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f14f7ae7-14e3-4907-8ebe-8bedef8c2fba&displaylang=ca</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>L’Internet Explorer 9 en Windows 7 64 bits es pot baixar sencer (no com a 
paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=62e67358-da9a-499d-aa19-eb93996ca8e0&displaylang=ca">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=62e67358-da9a-499d-aa19-eb93996ca8e0&displaylang=ca</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>L’Internet Explorer 9 en Windows Vista SP2 32 bits es pot baixar sencer (no 
com a paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV><A 
href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a47f45cd-8160-4d0d-b6cf-a90996be7197&displaylang=ca">http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=a47f45cd-8160-4d0d-b6cf-a90996be7197&displaylang=ca</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>L’Internet Explorer 9 en Windows Vista SP2 64 bits es pot baixar sencer (no 
com a paquet d’idioma) des de:</DIV>
<DIV>No disponible encara en català</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Josep M.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-----Missatge original----- </DIV>
<DIV>From: Marc Belzunces </DIV>
<DIV>Sent: Friday, January 13, 2012 6:22 PM </DIV>
<DIV>To: Desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la llengua catalana 
</DIV>
<DIV>Subject: Re: [Desenvolupament]Versió del Catalanitzador pre-0.95 </DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>El 13 de gener de 2012 18:12, Jordi Mas <jmas@softcatala.org> ha 
escrit:</DIV>
<DIV>> Hola Marc,</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>>></DIV>
<DIV>>> > * Afegit el paquet d’idioma d’Internet Explorer 9.0</DIV>
<DIV>>></DIV>
<DIV>>> A mi (Windows 7 Pro 64bits) em diu que no es pot aplicar ja que 
la</DIV>
<DIV>>> versió d'IE no és compatible amb cap paquet idioma (l'IE 9 
s'instal·la</DIV>
<DIV>>> a l'actualitzar el Windows 7). No sé si és que va inclosa al 
paquet</DIV>
<DIV>>> general del Windows (tot seguit ho sabré...)</DIV>
<DIV>>></DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> En entorns 64 bits es va decidir només instal·lar el paquet d'idioma 
del</DIV>
<DIV>> Windows per fer quelcom mínim.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV>> El d'IE 8/9 requereix un paquet d'idioma per separat. Si cal 
incloure'l, es</DIV>
<DIV>> pot incloure, però és més temps i sobretot incrementa el procés de 
proves.</DIV>
<DIV>></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Com s'ha dit anteriorment, ara la gran majoria dels ordinadors nous</DIV>
<DIV>inclouen per defecte el Windows 7 de 64bits.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>A data d'avui, a l'actualitzar normalment el Windows 7 t'instal·la</DIV>
<DIV>també l'IE9. És a dir, tot Windows 7 que estigui actualitzat tindrà</DIV>
<DIV>l'IE 9.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Per tant, jo crec que s'haurien d'incloure els paquests de l'IE9 a la</DIV>
<DIV>versió 1.0 del catalanitzador. Per cert, on són aquests paquets? És</DIV>
<DIV>per posar-los al Rebost.</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Salut,</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>-- </DIV>
<DIV>Marc Belzunces</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>http://www.softcatala.org/</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Bloc personal: http://www.holoce.cat</DIV>
<DIV>Microbloc personal: http://twitter.com/marcbelzunces</DIV>
<DIV>Planeta Softcatalà: http://planeta.softcatala.org/</DIV>
<DIV>Skype: mbelzunces</DIV>
<DIV>_______________________________________________</DIV>
<DIV>Desenvolupament mailing list</DIV>
<DIV>Desenvolupament@llistes.softcatala.org</DIV>
<DIV>http://llistes.softcatala.org/mailman/listinfo/desenvolupament</DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>