<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Ep Jordi<br>
    Aquí el round 3.<br>
    L'execució ha anat així:<br>
    - El Cat'dor em deia que l'única acció possible era instal·lar el
    paquet d'idioma de l'Internet Explorer. Correcte, la resta ja ho
    tenia fet.<br>
    - El Cat'dor ha baixat el paquet i l'ha instal·lat.<br>
    - NO m'ha demanat reiniciar ni res.<br>
    - He inicial l'IE (versió 8) i encara estava en castellà. He pensat
    que potser calia reiniciar.<br>
    - Després de reiniciar l'ordinador, l'IE encara em surt en CASTELLÀ,
    però passa una cosa ben rara: ara tinc la versió 7!!!!<br>
    Aquesta és la pantalla que m'ha sortit la primera vegada que he
    iniciat l'IE després de reiniciar (amb el diàleg de "Acerca de"):<br>
    <img src="cid:part1.03090908.03020507@gmail.com" alt=""><br>
    T'ho juro que tenia l'IE8 abans! Fins i tot, després de passar el
    Catalanitzador i iniciar l'IE (sense reiniciar la màquina), em va
    sorprendre veure a l'"Acerca de" que posava "Internet Explorer <u>8</u>"
    i al camp "Versión:" de sota hi posava: <u>7</u>.0.5... Però no li
    vaig donar més importància...<br>
    <br>
    També després de reiniciar, m'ha sortit el diàleg
    d'"Actualitzaciones automáticas" següent:<br>
    <img src="cid:part2.08000400.04040709@gmail.com" alt=""><br>
    Pel que veig, em vol aplicar uns pedaços per l'IE7 i també em diu
    que vol baixar l'IE8.<br>
    <br>
    T'adjunto el log (em sembla que és d'una segona execució posterior
    en què no vaig seleccionar instal·lar res, només era per fer un
    pantallasso, sorry)<br>
    <br>
    Alguna cosa més que vol que miri? Aplico les actualitzacions? Torno
    a passar el Cat'dor a veure si em posa l'IE7 en català?<br>
    De moment, ho deixo així...<br>
    <br>
    salut<br>
    jordi s<br>
    <br>
    <br>
  </body>
</html>