[Desenvolupament] Estadístiques d'errades amb la versió 0.98 - ajuda a trobar errors

Josep M. josep.m8 a gmail.com
dic feb 29 21:30:37 CET 2012


Al final com va quedar el tema dels SP per a XP?
S'aplica un mateix pegat de catalanització tant si és XP0, XP1, XP2, XP3?
O per contra s'aplica el pegat "petit" a SP0 i SP1, i el pegat "gran" a SP2
i SP3?

Josep M.

El dimecres 29 de febrer de 2012, Jordi Mas ha escrit:

> **
> Ep,
>
> M'agradaria compartir algunes dades respecte als errors que estic veient
> en producció.
>
> De les 580 sessions (execucions) en producció que hem tingut del
> Catalanitzador 0.98 en producció hi hagut 111 accions que han anat
> malament. Pràcticament 20% de les sessions estan venient un error.
>
> Això pot ser degut:
>
>  - A que l'acció ha anat malament i no s'ha executat correctament.
>  - A que fem malament la detecció de si s'ha executat correctament.
>  Alguns paquets per exemple cal reiniciar-los perquè acabin d'instal·lar-se
>  i poden ser no trivials.
>
> Les accions que han donat error són:
>
>  Nombre ActionId Nom de l'acció 71 1 WindowsLPI 6 2 MSOfficeLPI 4 3 ConfigureLocale
> 17 5 IELPI 13 6 ConfigureDefaultLanguage
> En l'área on estem tenint la majorai de problemes són amb els paquets
> d'idioma de Windows. Us passo un resum complet abaix de les sessions que
> s'han executat malament.
>
> És un llista de les accions que han fallat als usuaris durant l'execució
> del Catalanitzador. Us explico una mica:
>
>  - El camp OSMajorVersion i OSMinorVersion combinats donen el sistema
>  operatiu. Veure taula<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724832%28v=vs.85%29.aspx>.
>  Per exemple, OSMajorVersion 6 i OSMinorVersion 1 indiquen Windows 7 o 2008R2
>  - El valors SPMajorVersion i SPMinor version indiquen el nivell de SP.
>  Per exemple, SP 1.0, 2.0, etc.
>   - El camp result indica com va anar l'acció, aquí teniu el llistat de
>  valors<https://github.com/Softcatala/CatalanitzadorPerAWindows/blob/master/CatalanitzadorPerAWindows/Actions/ActionStatus.h>.
>  6 vol dir que ha acabat amb error
>
>
>  ActionID<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60actions%60.%60ActionID%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> Result<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60actions%60.%60Result%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> ApplicationsID<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60sessions%60.%60ApplicationsID%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> OperatingsID<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60sessions%60.%60OperatingsID%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> OSMajorVersion<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60OSMajorVersion%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> OSMinorVersion<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60OSMinorVersion%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> SPMajorVersion<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60SPMajorVersion%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> SPMinorVersion<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60SPMinorVersion%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> SuiteMask<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60SuiteMask%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> Bits<http://www.softvalencia.org/phpmyadmin/sql.php?db=catalanitzador&table=actions&sql_query=SELECT+%2A+from+actions+%0Ajoin+sessions+on+actions.SessionID+%3D+sessions.id+%0Ainner+join+operatings+where+operatings.ID+%3D+sessions.OperatingsID+and+result%3D6+and+ApplicationsID%3D6+and+ActionId%3D1+ORDER+BY+%60operatings%60.%60Bits%60+ASC&token=02a022b8865b49dcf7eaad211b19936f>
> 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1
> 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 15 6 1 1 0 768 64 1 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1
> 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1 6 6 24 6 1 0 0 768 32 1 6 6 1 6 0 2 0 768 32 1
> 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6
> 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6
> 24 6 1 0 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 6
> 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5
> 1 2 0 256 32 1 6 6 22 6 1 0 0 768 64 1 6 6 15 6 1 1 0 768 64 1 6 6 23 5
> 1 2 0 768 32 1 6 6 15 6 1 1 0 768 64 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 14 6
> 0 1 0 768 32 1 6 6 10 5 1 3 0 768 32 1 6 6 10 5 1 3 0 768 32 1 6 6 10 5
> 1 3 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 10 5 1 3 0 768 32 1 6 6 6 5 1
> 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3
> 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0
> 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0 256 32 1 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1 6 6 23 5 1 2 0
> 768 32 1 6 6 10 5 1 3 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 24 6 1 0 0
> 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 7 6 1 1 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0
> 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0
> 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0
> 256 32 1 6 6 8 6 1 0 0 256 32 1 6 6 24 6 1 0 0 768 32 1 6 6 24 6 1 0 0
> 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 4 5 1 2 0
> 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0
> 256 32 1 6 6 6 5 1 3 0 256 32 1 6 6 23 5 1 2 0 768 32 1 6 6 6 5 1 3 0
> 256 32 1 6 6 33 6 1 1 1 256 32 1 6 6 34 6 1 0 1 768 32 1 6 6 33 6 1 1 1
> 256 32 1 6 6 33 6 1 1 1 256 32
> Jo veig que:
>
>  - Windows XP hi ha 54 sessions, amb SP 2 i 3 amb bastants repartits
>  - Windows 7 hi ha 14 sessions amb diferents service packs i en 32 i 64
>  bits
>
> Llavors, si podeu si us plau provar en aquestes dues plataformes per
> determinar casos en que no estem catalanitzant bé. Potser també que no
> estem detectant algun prerequisit i estem executant a sac i el paquet
> falli. Per exemple, sabem que no estem detectant si la còpia del Windows és
> legal i el Windows XP ho fa. Si podeu ajudar a trobar errors d'aquesta mena.
>
> Atentament,
>
> Jordi,
> --
>
> Jordi Mas i Hernàndez -Bloc: http://gent.softcatala.org/jmas/bloc/
> Planet Softcatalà -> http://planeta.softcatala.org
> Play on-line brain teasers at http://www.gbrainy.com
>
>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://llistes.softcatala.org/pipermail/catalanitzador/attachments/20120229/022ef2f0/attachment.html>


Més informació sobre la llista de correu Desenvolupament